Ministrstvo zbira ocene škode v gospodarstvu po neurjih konec oktobra

Ljubljana, 24. novembra - Ministrstvo za gospodarstvo je začelo zbirati ocene škode v gospodarstvu v neurjih, ki so več delov države prizadela med 27. oktobrom in 6. novembrom. Ocene škode na strojih, opremi in zalogah ter zaradi izpada prihodka pričakuje do 12. decembra. Ukrepe odprave posledic škode bo sicer izvajalo le, če bo v proračunu za to zagotovljen denar.

Kot je danes objavilo ministrstvo, se ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi naravne nesreče začne z zbiranjem vlog oškodovancev. To so lahko gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Sloveniji.

Za oškodovance se štejejo tisti, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, škodo, nastalo zaradi uničenja zalog, oz. škodo zaradi izpada prihodka, in sicer v občinah Bistrica ob Sotli, Celje, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Radeče, Rečica ob Savinji, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Zreče, Izola, Koper, Piran, Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kočevje, Kostel, Litija, Loški potok, Osilnica, Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, Tolmin, Škocjan, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, Ilirska Bistrica, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Kamnik.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločeni subjekti iz sektorjev kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter ribištva in akvakulture.

Ministrstvo je ob tem sporočilo, da bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v državnem proračunu.

Omenjena območja je v obdobju med 27. oktobrom in 6. novembrom prizadelo več neurij z obilnim dežjem in močnim vetrom prizadela. Med najbolj prizadetimi zaradi zemeljskih plazov in poplav je bilo območje Baške grape, morje je ob plimi in močnem vetru poplavljalo v Piranu in Izoli, voda iz presihajočega jezera Ledine v Ratečah je ogrožala objekte, pod vojašnico na Bohinjski Beli je zemeljski plaz ogrožal dva vojaška objekta, premikal se je tudi plaz pri naselju Struge v Savinjski dolini.

jb/bdo
© STA, 2023