Pogoji uporabe za naročnike (pravne osebe)

 1. Uvodne določbe

  Spodnje besedilo opisuje splošne pogoje uporabe spletnega mesta www.sta.si, katerega lastnik je Slovenska tiskovna agencija d.o.o. Ljubljana, Tivolska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju STA). Pogoji veljajo v vseh primerih, razen če je s pogodbo določeno drugače.

 2. Avtorske pravice

  Vse novice in fotografije na spletnem mestu www.sta.si so avtorsko zaščitene kot avtorsko delo v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Uporabniki so zavezani, da pri vsaki objavi novice, fotografije ali drugega materiala kot vir navedejo STA.

  Pri objavi ali uporabi fotografij se uporabnik obvezuje, da ne bo spreminjal bistva vsebine fotografije. Fotografije je tudi prepovedano digitalno manipulirati v taki obliki, da ne ustrezajo originalu.

  Vsebine spletne strani ni dovoljeno kopirati ali na kakršenkoli drug način reproducirati brez pisnega dovoljenja STA oz. brez sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju.

 3. Omejitev odgovornosti

  STA skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih v bazi podatkov.

  STA ne odgovarja za škodo, ki bi nastala pri naročniku zaradi morebitnih napačnih, nepopolnih ali drugače neustreznih podatkov, navedenih v bazah podatkov, kakor tudi ne zaradi morebitnega onemogočenega dostopa do baz podatkov ali drugače onemogočenega dostopa do spletnega mesta na strani naročnika. Prav tako ne odgovarja za morebitno posredno nastalo škodo pri tretjih osebah. STA ne jamči za pravilnost objavljenih podatkov v bazah podatkov.

  STA se zavezuje, da bo zagotovila nemoteno in kontinuirano 24-urno delovanje vseh spletnih strani, ki jih uporablja za obveščanje v okviru javne službe in za vse storitve na področju tržne dejavnosti. V primeru onemogočenega delovanja spletnih strani zaradi ponavljajočih se ali dlje trajajočih tehničnih težav, so naročniki storitev upravičeni do sorazmernega deleža odškodnine v višini do največ treh mesečnih naročnin.

  STA si pridržuje pravico, da pisno prepove uporabo že posredovane novice, če bi bila objava v nasprotju s predpisi.

 4. Cene

  Pogoji in cene naročniškega dostopa se dogovorijo z vsakim naročnikom posebej in temeljijo na sprejetem ceniku storitev. Cena je odvisna od vrste storitve, namena uporabe in razširjenosti oz. velikosti medija/organizacije.

  Naročniki, s katerimi ima STA sklenjeno pogodbeno razmerje, plačajo storitve STA na podlagi izstavljenega mesečnega predračuna oz. računa. Možno je tudi plačilo za daljše časovno obdobje, in sicer za tri mesece, šest mesecev ali za dvanajst mesecev vnaprej. Za zamujena plačila STA zaračunava zamudne obresti v skladu z zakonom.

 5. Varovanje osebnih podatkov

  Varovanje osebnih podatkov je natančneje opredeljeno v politiki zasebnosti.

 6. Poslovna skrivnost

  Vsi podatki o naročnikih, njihovih poslovnih partnerjih ter ostalih strankah STA so poslovna skrivnost in obravnavani v skladu z veljavno zakonodajo.

 7. Dodatne informacije

  Za dodatne informacije in vprašanja smo dosegljivi vsak delavnik od 8.00 do 16.00 na telefonski številki 01 24 10 127 ali 01 24 10 128, po e-pošti marketing sta si ali na naslovu Tivolska 48, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, maj 2021