Reševanje sporov

Stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor sporazum ne bo možen, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Za presojo se uporablja slovensko pravo.

Izdajatelj - prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (tretji odstavek 32. člena ZIsRPS). Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je dostopna tukaj (četrti odstavek 32. člena ZIsRPS).