Referendumi 2024: Stališča organizatorjev referendumske kampanje o rabi konoplje

Ljubljana, 23. maja - V kampanjo pred posvetovalnim referendumom o rabi konoplje je vključenih 15 organizatorjev. Mnenja zagovornikov in nasprotnikov se krešejo predvsem pri vprašanju, ali naj bo v Sloveniji dovoljeno gojenje in posedovanje konoplje za osebno rabo.

Referendumski vprašanji se bosta glasili:
1."Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene?"
2."Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?".

STA objavlja stališča do referendumskih vprašanj organizatorjev, ki so vstopili v kampanjo. Navedeni so glede na tip organizatorja in po vrstnem redu, kot ga je objavila Državna volilna komisija. Objavljeni so odgovori na obe referendumski vprašanji.

POLITIČNA STRANKA

Glas za otroke in družine - 1. ZA, 2. PROTI
1. Uporabo konoplje v medicinske namene podpiramo.
2. Mladi potrebujejo stanovanja, službe, spodbude, da bodo čim prej pridobili izobrazbo, se zaposlili in imeli svoje družine, ne pa da država spodbuja, naj se zastrupijo z drogami in si uničijo življenje. Marihuana za kajenje je droga za zastrupljanje, ki onemogoči uresničitev talentov, vodi v psihične bolezni, razne vrste psihoz, med katerimi je pogosta shizofrenija, pa tudi v nagnjenost k nasilju in samomorilnosti.

SLS - 1. in 2. PROTI
1. Do državljanov je ponižujoče, da moramo na referendumu odločati o uporabi medicinske konoplje, ki je dovoljena že v sedanji ureditvi, a se ne izvaja, ker ministrstvo za zdravje v dveh letih ni bilo sposobno sprejeti potrebnih podzakonskih aktov. Tej uporabi ne nasprotujemo.
2. Pri uporabi konoplje v rekreativne namene pa predlagatelj ni pojasnil, na kakšen način si predstavlja ureditev področja - gremo v smeri dekriminalizacije ali legalizacije - zato predlogu nasprotujemo.

Stranka mladih - Zeleni Evrope - 1. in 2. ZA
1. Konoplja že vrsto let služi tako v zdravstvene namene kot tudi za omejeno osebno uporabo, le da morajo uporabniki sedaj nezakonito kupovati izdelke nepreverjene kakovosti. Po legalizaciji bodo takšne izdelke kakovostno pripravljali strokovnjaki, ki ne delujejo na črnem trgu.
2. Kar pa se tiče omejene osebne uporabe, pa konoplja v omejenih količinah ne povzroča takšne družbene in zdravstvene škode, kot jo lahko alkohol v prekomernih količinah, zato podpiramo tudi omejeno osebno uporabo.

NSi - 1 . in 2. PROTI
1. Že sedaj se lahko v Sloveniji goji in predeluje konoplja za prehrambne in industrijske namene, prav tako se lahko goji in uporablja za raziskovalne namene. Ključno je, da je vsebnost učinkovin v pripravkih in zdravilih iz konoplje nadzorovana in da bolniki uporabljajo registrirana zdravila.
2. Legalizacija konoplje za osebno rabo bi imela negativne posledice za javno zdravje. Raziskave kažejo, da lahko uživanje marihuane negativno vpliva na sposobnost koncentracije in je povezano z višjim tveganjem za razvoj duševnih motenj, kot so depresija, anksioznost in psihoze.

Zeleni Slovenije - 1. in 2. ZA
1. in 2. Legalizacija konoplje, ki so jo že sprejele nekatere evropske države, je prvi korak pri reševanju kompleksnega vprašanja pravnega položaja drog. V tem kontekstu moramo iskati načine zmanjševanja škode in nove načine pri spopadanju s tem vprašanjem, ki ni zgolj politično, temveč gre za vprašanje javnega zdravja, kriminalitete in socialnega varstva. Prohibicija ne deluje in zgolj hrani črni trg.

SD - 1. in 2. ZA
1. Pričakujemo, da bo glasovanje dalo jasen signal, da ljudje podpirajo pozitivne spremembe, ki bi zagotovile pridobivanje medicinskih surovin v Sloveniji in omogočile premik od neučinkovitih politik prohibicije k sodobnejšim pristopom zmanjševanja škode.
2. Neustrezna ali površna ureditev področja rabe drog ima lahko zelo škodljive posledice. Zato zagovarjamo dobro premišljene korake. Vprašanje spremembe pristopa politike do drog je primerno za referendumsko odločanje: gre za vprašanje, pri katerem mora zakonodajalec dobiti jasen signal ljudi.

Levica - 1. in 2. ZA
1. in 2. V Levici bomo na referendumu o legalizaciji konoplje za medicinsko in omejeno osebno rabo dvakrat obkrožili za. Več desetletij dolga politika prohibicije je kriminalizirala in stigmatizirala uporabnike, hkrati pa ni preprečila niti širitve konoplje med splošno populacijo, zlasti pa mladimi, niti ni pripomogla k zmanjšanju morebitnih negativnih učinkov uživanja konoplje. Zato je treba prohibicijo odpraviti, uporabo konoplje pa legalizirati in regulirati tako na področju medicine kot osebne uporabe.

Gibanje Svoboda - 1. in 2. ZA
1. Potrebna je zakonska ureditev za izboljšanje dostopa bolnikov do konopljinih izdelkov. Z urejenim gojenjem in predelavo konoplje bi se dvignila informiranost ter spodbudilo dodatno izobraževanje za zdravnike. Legalna pridelava konoplje bi povečala varnost bolnikov, saj bi zmanjšala nevarnost uporabe nevarnih izdelkov s črnega trga.
2. Prepoved konoplje ne deluje. Vedno več držav se odloča za dekriminalizacijo in legalizacijo splošne uporabe konoplje. Legalizacija bi povečala varnost uporabnikov, saj konoplja na črnem trgu lahko vsebuje strupene snovi in fitofarmacevtska sredstva.

SDS - 1. in 2. PROTI
1. Predlagatelji posvetovalnega referenduma so najprej želeli, da bi volivci odločali le o pridelavi in uporabi konoplje v medicinske namene. In ko smo jim povedali, da je to že urejeno in da zato referenduma ne potrebujemo, so vprašanje popolnoma obrnili na glavo in zdaj volivce sprašujejo, ali so za uporabo konoplje v osebne namene.
2. Strokovnjaki na različnih področjih opozarjajo, da gre za pomembno javnozdravstveno problematiko, ki bi jo bilo treba nasloviti premišljeno. Žalostnih zgodb zasvojenosti mladih in starejših s konopljo ni malo, zato je takšna "horuk" akcija brez razmisleka in razprave nevarna. V SDS smo za zdravje in proti uporabi konoplje v osebne namene.

Vesna - 1. in 2. ZA
1. Vesna zagovarja črtanje konoplje iz uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Cilj te spremembe je dekriminalizacija ter predvsem lažja uporaba konoplje za znanstveno raziskovanje in razvoj farmacevtskih izdelkov. To je še posebej pomembno, saj več vodilnih znanstvenikov na tem področju izraža resen raziskovalni namen.
2. Vesna podpira legalizacijo konoplje za osebno uporabo, saj ni izkazane škodljivosti za javno zdravje. Legalizacija ne pomeni stanja "brez pravil", ravno nasprotno: gre za uvajanje novih zakonov, ki zagotavljajo varnejšo rabo in transparentno upravljanje s to rastlino.

Piratska stranka - 1. in 2. ZA
1. in 2. Pirati podpiramo legalizacijo konoplje v rekreativne namene in ureditev pridelave konoplje v medicinske namene. Pirati smo predlagatelji zakona o legalizaciji iz leta 2018, ki ga še vedno zagovarjamo kot najboljši model polne legalizacije konoplje. Konoplja mora biti po legalizaciji dostopna samo polnoletnim osebam v specializiranih trgovinah, njeno pridelavo pa se mora za osebno rabo v manjših količinah dopustiti na domu, večji obseg pridelave pa je potrebno urediti s posebnimi licencami za male in velike pridelovalce.

PRAVNA OSEBA

Združenje slovenskih katoliških zdravnikov - 1. in 2. PROTI
1. Gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene ni potrebno. Področje uporabe konoplje v medicinske namene je že zakonsko urejeno in primerno regulirano.
2. Legalizaciji konoplje ostro nasprotujemo, saj je dokazano povezana z zasvojenostjo, trajnimi škodljivimi učinki na možgane in kot sprožilni dejavnik pri hujših duševnih boleznih. Povečana dostopnost in dekriminalizacija pomeni povsem napačen signal mladim o škodljivosti uporabe opojnih substanc.

Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni - 1. NEOPREDELJENI, 2. PROTI
1. Rabo konoplje v medicinske namene načeloma podpiramo, kjer za to obstajajo neizpodbitni znanstveni in klinični dokazi s podporo medicinske stroke. To področje je v Sloveniji relativno dobro urejeno in je zato vprašljiva smiselnost referenduma na to temo.
2. Odločno nasprotujemo legalizaciji gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo, saj bi s takšno ureditvijo sprožili bistveno več problemov kot pa morebitnih rešitev. V tistih državah, kjer so sprejeli ohlapnejše ukrepe glede konoplje za psihoaktivno rabo, je v zadnjem desetletju prišlo do izrazito negativnih trendov in posledic.

Društvo mladi Zeleni Slovenije
Velja stališče, ki so ga posredovali Zeleni Slovenije.

Društvo Zelena akademija Slovenije
Velja stališče, ki so ga posredovali Zeleni Slovenije.

mo/moz
© STA, 2024