Županske volitve: Kandidati za župana Nove Gorice opozarjajo na zamudo pri projektu EPK

pripravila Rosana Rijavec

Nova Gorica, 10. novembra - V Mestni občini Nova Gorica se za županski stolček poteguje pet kandidatov in kandidatka. Za STA so navedli prve tri naloge, ki bi jih opravili ob izvolitvi, ter predstavili svoje poglede na pripravo projekta Evropske prestolnice kulture (EPK) in stanovanjsko gradnjo na Goriškem. Opozarjajo, da je pri projektu EPK že zamuda.

Nova gorica.
Mestna občina Nova Gorica.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Anton Harej, 45, diplomirani politolog (NSi)

Državni sekretar v prejšnji vladi bi se po izvolitvi najprej pogovoril z vodji organizacijskih enot občinske uprave, direktorji javnih podjetij in zavodov. Zavzel bi se za hitro pripravo in sprejetje proračuna za 2023. Poskrbel pa bi tudi za več aktivnosti zagotavljanja kakovostnih storitev za občane in uspešno vodenje investicij in projektov. Dosedanje priprave na EPK so po njegovem mnenju potekale precej turbulentno tudi zaradi vpliva politike. EPK niso samo dogodki in izvajalci, pač pa tudi lokacije, objekti, obiskovalci, promet, dostopnost, parkirišča in itd., za kar mora poskrbeti občina, pravi. Poleg stanovanjskih gradenj na Ronketu, Kuntavi, ob sodišču, na Ščednah in Parkovščah v mestu in okolici je izpostavil tudi stara vaška jedra, kjer pa bi morala občina zagotoviti pogoje, da bi bile tam hiše zanimive za mlade družine.

Tomaž Horvat, 48, diplomirani upravni organizator in diplomirani ekonomist (SD)

V Ozeljanu živečemu kandidatu se te dni izteka drugi mandat v državnem svetu. Kot župan bi najprej ustanovil strateški svet za gospodarstvo in obrt s predstavniki lokalnega gospodarstva in strokovnjaki za ekonomska vprašanja. Med prve naloge uvršča še iskanje urgentnih rešitev na izzive draginje. Na projektu EPK je delo teklo prepočasi, treba je pospešiti postopke, pripraviti plane in programe ter zagnati infrastrukturne projekte; jezikovna uravnoteženost pa bo po njegovem mnenju zagotovljena s pogovorom in sodelovanjem z akterji. Pospešil bi tudi gradnjo stanovanj na področjih, kjer so že pripravljeni zazidalni načrti, saj ugotavlja, da se zatika pri njihovem izvajanju. Najbolj pereča je problematika iskanja stanovanj za mlade in mlade družine, kar bi bila ena prednostnih nalog pri načrtovanju stanovanjske politike.

Klemen Miklavič, 47, doktor znanosti edukacijskih ved (skupina volivcev)

Aktualni župan bi ob ponovni izvolitvi povabil na večerjo predsednika vlade in visoke funkcionarje na Goriškem ter jim predlagal tesno sodelovanje pri uresničevanju dolgoročnih razvojnih projektov. Eden od njih je EPK, kjer bo jezik slovenski, ob projektu pa napredujejo investicije, ki bodo pomembne za razvoj tudi po 2025, pravi. Omenil je projektiranje posodobitve železniških peronov s podhodom, ki bo povezal središče Nove Gorice s prenovljenim trgom Evrope. Temu delu mesta bi spremenil podobo po zgledu razvitih evropskih mest. Pomanjkanje stanovanj je velika težava Nove Gorice, zato so v zelo kratkem obdobju pripravili potrebne podlage za nove stanovanjske gradnje na Majskih poljanah in na Cankarjevi ulici v Novi Gorici, je povedal. Napoveduje še nove soseske na Ronketu, Liskurju ter oskrbovana stanovanja pri Kornu, v Kromberku in v Oseku.

Damjana Pavlica, 72, ekonomski tehnik (SDS)

Novogoriška podžupanja bi se po izvolitvi najprej zahvalila volivcem. Zavzela bi se za nadaljevanje že začetih projektov in pripravila projekte za dograditev in obnovo šol tudi na podeželju, kjer pokajo po šivih. S projektom EPK bo potrebno pohiteti. Ob tem poudarja, da sta ta prestižni naziv pridobili predvsem Nova Gorica in Gorica, zato bo potrebno tesno sodelovanje obeh mest za uspešno izpeljavo projekta. Pomembna se ji zdi uravnotežena uporaba obeh jezikov, nikakor pa se ne sme postavljati uporabe slovenščine v podrejen položaj. Pri stanovanjski politiki je potrebno pospešiti gradnjo stanovanj predvsem za mlade in tudi cenejšo gradnjo manjših stanovanjskih enot za starejše, kjer je to mogoče. Po njenem mnenju je nujno tudi hitrejše spreminjanje prostorskih aktov za gradnjo stanovanj in za zasebno gradnjo občanov na podeželju.

Andrej Pelicon, 59, upokojenec (Levica)

Upokojeni voznik avtobusa, ki v Novi Gorici živi že 45 let, namerava najprej spoznati občinske delavce in njihove naloge. Presoditi želi, kolikšna je učinkovitost ter pravično oceniti delovni vložek. Sledila bi ureditev mesta s komunalno, prometno in infrastrukturno urejenostjo ter reforma mobilnosti somestja in okolice. Nadaljeval bi z zagotavljanjem pogojev za primerna delovna mesta skladno s stanovanjskimi kapacitetami. EPK po njegovem mnenju ni samo dvojezičnost, temveč tudi gospodarska rast, občutek skupnosti in oživitev mest. Za projekt EPK je zadolžen in odgovoren zavod GO2025. Namen EPK ni samo dvojezičnost, temveč tudi gospodarska rast, občutek skupnosti in oživitev mest. Stanovanjske nepremičnine bi gradil transparentno, s poudarkom na dostopnih neprofitnih stanovanjih; graditi bi jih začel na travniku med Gradnikovo in Kidričevo ulico.

Samo Turel, 47, univerzitetni diplomiran pravnik (Gibanje Svoboda)

Direktor novogoriškega okrožnega sodišča bi po izvolitvi ukinil obrazec za dostop do župana in se pogovoril z zaposlenimi v občinski upravi, lotil bi se rešitve vprašanja odkupa cest in komunalne infrastrukture v coni Meblo v dialogu z vsemi deležniki. Kot tretje pa bi pregledal pripravljeno dokumentacijo in odprte projekte v občini. Projekt EPK poteka prepočasi, ključni deležniki nimajo potrebne avtonomije in niso dovolj vključeni, meni. Vlada je zagotovila financiranje, zdaj pa mora Nova Gorica prevzeti vlogo nosilnega partnerja v projektu. Če bo partnerstvo z Gorico uravnoteženo, bo uravnotežena tudi uporaba obeh jezikov, pravi. Pri stanovanjski problematiki bi s sredstvi Stanovanjskega sklada RS zagotovili socialna in tržna stanovanja na novogoriških Majskih poljanah. Oskrbovana stanovanja pa bi s pomočjo države gradili ob Kornu.

* kandidati so navedeni po abecednem vrstnem redu

rr/np
© STA, 2022