Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Za zagotovitev opreme za zdravstveno osebje z odredbo prepovedali promet z zaščitnimi sredstvi

Ljubljana, 13. marca - Minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder je odredil omejevalne ukrepe, namenjene omejitvi širjenja okužb z novim koronavirusom. Za zagotovitev zaščitne opreme za zdravstvene delavce pa so danes prepovedali promet z zaščitnimi sredstvi v Sloveniji in zunaj nje. STA povzema ključne določbe objavljenih posebnih odredb.

Odredba o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

Z odredbo se vsem, ki v Sloveniji razpolagajo z zaščitnimi sredstvi, katerih namen je zaščita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pri obravnavi in zdravljenju bolnikov, okuženih z novim koronavirusom, prepove promet s temi sredstvi na in zunaj območja države, razen za potrebe oskrbovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti, policije, Slovenske vojske ter sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Med zaščitna sredstva spadajo:
- sredstva za osebno in skupinsko zaščito (rokavice, kombinezoni, obleke, maske in očala)
- razkužila
- druga sredstva in izdelki, ki so lahko uporabljeni za zaščito zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Veljavnosti odredbe: od 13. marca 2020 od 16. ure.

Odredba o razglasitvi epidemije s sars-cov-2 oziroma covid-19 na območju Slovenije

Z odredbo se na območju Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni covid-19, ki jo povzroča koronavirus sars-cov-2.

Veljavnost odredbe: od 12. marca 2020 od 18. ure.

Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Odredba prepoveduje zbiranje ljudi v:
- vrtcih
- osnovnih šolah
- osnovnih šolah s prilagojenim programom
- glasbenih šolah
- zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
- srednjih šolah
- višjih strokovnih šolah
- domovih za učence in dijaških domovih
- organizacijah za izobraževanje odraslih
- univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Prepoved velja od 16. do 29. marca 2020.

Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

Odredba prepoveduje gibanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na okuženih ali neposredno ogroženih območjih z novim koronavirusom oziroma nalezljivo boleznijo covid-19 izven
Republike Slovenije.

Med okužena ali neposredno ogrožena območja spadajo vse države, v katerih je bil zaznan primer okužbe z novim koronavirusom.

Za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, veljajo naslednji posebni delovni pogoji in omejitve:
- prepoved koriščenja letnega dopusta
- prepoved stavke,
- prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih na okuženih ali neposredno ogroženih območjih.

Veljavnost odredbe: od 12. marca 2020 od 18. ure.

Odredba o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo iz Italije zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni

Odredba določa vzpostavitev šestih kontrolnih točk na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijo, in sicer:
1. Rateče
2. Robič
3. Vrtojba
4. Fernetiči
5. Škofije
6. Krvavi potok.

Upravljavci cest morajo zagotoviti vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk in zaporo vseh drugih cestnih povezav z Italijo.

Vlakovni potniški promet ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijo in Slovenijo se ne izvaja.

Prav tako se ne izvaja tovorni promet iz Italije v Slovenijo, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči.

Vstop v Slovenijo se dovoli posamezniku, ki ni slovenski državljan oziroma v Sloveniji nima prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o negativnem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost virusa sars-cov-2, ki povzroča bolezen covid-19.

Če posameznik dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 stopinje Celzija in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Ta odredba se ne uporablja za državljane Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Odredbo bodo izvajali zdravstveni delavci in civilna zaščita ob asistenci policije.

Veljavnost odredbe: od 11. marca 2020 od 18. ure. / Dopolnitev 12. marec 2020 od 22. ure.

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19

Z odredbo so prekinili izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Še vedno bodo sicer izvajali tiste preventivne storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

V Splošni bolnišnici Novo mesto, Zdravstvenem domu Novo mesto in Zdravstvenem domu Črnomelj so za 14 dni prekinili izvajanje nenujnih specialističnih pregledov in posegov.

V Zdravstvenem domu Metlika pa bodo v naslednjih 14 dneh izvajali samo administrativno nujno medicinsko pomoč.

Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe morajo na poziv ministra za zdravje prerazporediti zaposlene na izvajanje nalog, povezanih z obvladovanjem širjenja novega koronavirusa oziroma covid-19.

Veljavnost odredbe: od 11. marca 2020 od 18. ure.

Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih

Odredba prepoveduje zbiranje ljudi na dogodkih v zaprtih javnih prostorih, kjer se zbira več kot 100 ljudi. To ne velja za zbore, ki predstavljajo način dela državnih organov.

Odredba velja, dokler ne preneha nevarnost širjenja virusa sars-cov-2 oziroma bolezni covid-19.

Veljavnost odredbe: od 11. marca 2020 od 18. ure.

sag/moz/apo/np/moz
© STA, 2020