Objavljen osnutek resolucije o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji

Ljubljana, 10. novembra - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes v javno obravnavo dalo osnutek resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Predvideva dolgoročno rabo jedrske energije, med drugim z drugim blokom nuklearke, ter zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektrike z mešanico jedrske energije in obnovljivih virov.

Krško.
Nuklearna elektrarna Krško, daljnovodi.
Foto: Rasto Božič/STA
Arhiv STA

Osnutek resolucije z naslovom Jedrska energija za prihodnost Slovenije, kot je objavljen na spletni strani E-demokracija, med drugim določa, da so zanesljiva energetska oskrba, energetska neodvisnost in trajnostni razvoj v okviru izzivov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in ohranjanja okolja ključne prioritete pri prehodu v nizkoogljično družbo.

Potrjuje opredelitev v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, da bo drugi blok krške nuklearke (Jek 2) strateškega pomena za dolgoročno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo in za prehod v nizkoogljično družbo.

Ugotavlja, da zanesljivost oskrbe z elektriko postaja vse resnejši izziv, nedavni geopolitični dogodki in energetska kriza pa pomembnost zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo še poudarjajo. Zato bi bilo treba kreirati energetsko politiko in oblikovati smernice za dolgoročno, trajnostno in odgovorno izrabo mešanice jedrske energije in obnovljivih virov.

Resolucija bi med drugim ugotavljala, da ima Slovenija z razvitim jedrskim programom in pripadajočo infrastrukturo "podlago in zaupanje za širitev jedrskega programa s ciljem dolgoročne uporabe jedrske energije in izvedbe investicij v jedrske novogradnje".

Ugotavljala bi tudi, da jedrska energija omogoča zanesljivo, varno in stabilno oskrbo z električno energijo, kar je ključno za zagotavljanje energetske neodvisnosti, oskrbe, varnosti in delovanje družbe ter da je bilo julija 2021 izdano energetsko dovoljenje za Jek 2, ki bo na gorvodni lokaciji ob obstoječi jedrski elektrarni.

Glede na osnutek bi DZ podpiral širitev uporabe jedrske energije z izgradnjo nove jedrske elektrarne kot projekt državnega pomena.

Podpiral bi tudi vse postopke in uporabo vseh izkušenj za čimprejšnjo optimalno izgradnjo jedrskih novogradenj tudi na področju malih modularnih reaktorjev.

DZ bi pozival pristojne institucije k preverbi tehničnih zmožnosti jedrskih novogradenj, tako za raziskovalne namene, proizvodnjo elektrike kot tudi za potrebe energetsko intenzivne industrije in hibridno delovanje, npr. proizvodnjo toplote, pare, vodika ali v kmetijske namene.

Prav tako bi podpiral pripravo posebnega zakona za jedrske novogradnje.

DZ bi se zavezal k trajnostnemu, varnemu, miroljubnemu in odgovornemu izkoriščanju jedrske energije z vključevanjem vseh deležnikov v proces odločanja.

Ministrstvo pripombe in predloge glede osnutka zbira do 22. decembra.

jb/bdo
© STA, 2023