Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Omejitve pri gibanju, zbiranju, gostinstvu in rekreaciji

Ljubljana, 23. oktobra - Vlada je v zadnjih dneh sprejela več odlokov, ki prinašajo nove omejitve pri zbiranju in gibanju ljudi ter izvajanju nekaterih gospodarskih dejavnosti. STA objavlja pregled omejitev, objavljenih v zadnjih dneh.

ZBIRANJE LJUDI

Od 13. novembra je začasno prepovedano vsakršno zbiranje ljudi, ki niso ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva.

Velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, slavij in praznovanj, pa tudi porok in verskih obredov, pri čemer je sklenitev zakonske ali partnerske zveze dovoljena le z dovoljenjem ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

OMEJITVE GIBANJA PONOČI

Od 21. oktobra je omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog ter dostopa in nudenja storitev za nujne primere.

Od 23. oktobra sta sicer tudi v nočnem času dovoljeni dostava hrane in zdravil.

Prav tako nočna omejitev gibanja ne velja za potovanja oseb, ki so vstopile v državo z namenom tranzita čez njeno ozemlje v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji.

Omejitev tudi ne velja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

OMEJITVE GIBANJA MED OBČINAMI

Od 27. oktobra je prepovedan prehod v drugo občino.

Izjeme so: prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje ter varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oz. oskrba ali nega družinskih članov in izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.

Izjeme so tudi dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev in zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona in dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Dovoljen je tudi tranzit oseb, ki so vstopile v državo, do sosednje države ali do svojega prebivališča v Sloveniji.

Prav tako je prehod v drugo občino možen zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču ter nujnega vzdrževanja groba.

Uveljavljanje izjem po odloku velja tudi za ožje družinske člane osebe in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

A po tolmačenju ministrstva za notranje zadeve to velja za vse izjeme, razen za urejanje grobov. Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba ali pooblaščeni osebi), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo.

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča, ki jo dobi na spletni strani ministrstva sta.si/qg7gWw

Strokovno utemeljenost ukrepov vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

NOŠENJE MASK OZ. ZAŠČITE ZA NOS IN USTA

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oz. prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.

Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, učenci v osnovni šoli in dijaki v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku, vzgojitelji predšolskih otrok in učitelji do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oz. učenci, višješolski in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

Od 27. oktobra pa maska ni več obvezna pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje. Pogoj razdalje pa seveda ne velja za člane istega gospodinjstva.

ZDRAVSTVO

Od 25. oktobra je z odredbo začasno prekinjeno izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev ter nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za pacienta. Izjeme so onkološke storitve ter obravnave nosečnic in novorojencev, cepljenja in medicina športa.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz teh odredb minister za zdravje ugotavlja vsakih 14 dni.

ŠOLSTVO IN VRTCI

Od 26. oktobra so začasno zaprti vrtci, lahko pa župan občine, kjer vrtec obratuje, oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno. Tako vrtci po državi delujejo v omejenem obsegu in zagotavljajo nujno varstvo otrok. Delujejo tudi registrirani varuhi predšolskih otrok.

Od 2. novembra v vseh srednjih šolah, od 9. pa tudi v vseh osnovnih šolah pouk poteka na daljavo.

Vlada mora strokovno utemeljenost ukrepov presojati vsakih 7 dni.

ŠPORTNA REKREACIJA

Rekreacija je od 13. novembra dovoljena individualno ali v družinskem krogu, saj je vsakršno drugo zbiranje ljudi prepovedano. V zaprtih prostorih pa lahko trenirajo le poklicni športniki, je dejal minister za zdravje Tomaž Gantar. Fitnes centri so zaprti.

PROFESIONALNI ŠPORT

Še naprej je dovoljen tekmovalni vrhunski šport, treningi in tekme, a le kategoriziranim športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter ostalim poklicnim športnikom. Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tekmovanja so dovoljena le na ravni najvišjega državnega razreda ter na mednarodni ravni. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

GOSTINSKA DEJAVNOST

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih je prepovedano. Brez časovne omejitve pa je dovoljena dostava jedi in pijač ter priprava jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oz. varovance.

Kot za vse druge dejavnosti ponujanja storitev je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro. Konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

Strokovno utemeljenost ukrepov vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

TRGOVINE

Od 24. oktobra velja začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom. Izjeme pa so od 16. novembra: prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, tržnice, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke in zavarovalniške storitve, pošta, trafike in kioski, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles.

Izjema so tudi dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve, prisoten samo en izvajalec, pa ni dovoljeno teh storitev izvajati v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti.

Izjema so tudi gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

Izvajajo se tudi vse druge druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev, je od 6. novembra omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na 1 stranko, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Ob nespoštovanju pravil ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov oz. opravljanje dejavnosti.

Normalno delujejo tudi dostavne službe. Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno. Dovoljena je tudi prodaja na daljavo (npr. spletna prodaja, naročilo po telefonu), kot jo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

LEKARNE

Lekarne in prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki ostajajo odprte.

CVETLIČARNE, VRTNARIJE ...

Odprte ostajajo kmetijske prodajalne in tržnice. Cvetličarne so zaprte.

BENCINSKI SERVISI, AVTOMEHANIKI in AVTOŠOLE

Bencinski servisi, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles) ostajajo odprte. Avtopralnice so zaprte.

Od 16. novembra je začasno prepovedano tudi izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških izpitov ipd.

FINANČNE STORITVE

Banke, zavarovalniške storitve in pošta ostajajo odprte.

FRIZERJI IN KOZMETIČNI SALONI

Frizerske in kozmetične storitve so od 24. oktobra začasno prepovedane.

BAZENI

Velnes storitve in storitve bazenov so začasno ustavljene.

KULTURA IN ZABAVA

Diskoteke, nočni klubi in igralnice so zaprti. Enako velja za kinematografe in kulturne ustanove.

So pa od 16. novembra odprte knjižnice z namenom dostopanja do knjižničnega gradiva ter nemotenega vzgojno-izobraževalnega procesa ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov. Število oseb v knjižnicah je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Knjižnične storitve so dovoljene le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možen stik z uporabniki.

Vladni odlok dostopa do igrišč in igral ne zapira, tudi mestne občine ga v skladu z medsebojnim dogovorom ne bodo omejevale.

HOTELI

Nastanitveni objekti so začasno zaprti. Izjemoma pa jih lahko koristijo: osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebujejo nastanitev, tisti, ki opravljajo dejavnost javne službe v Sloveniji ter tuji državljani, ki v Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, so predstavniki diplomatskih misij ali člani državniških delegacij; osebe, ki so s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene na zdravljenje ali napotene, da v nastanitvenem obratu opravljajo zdravstveno dejavnost; športniki, strokovni delavci v športu in osebe, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z zakonom o športu.

Ponujanje nastanitvenih storitev je dovoljeno tudi za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z novim koronavirusom, in sicer v primeru izvajanja ukrepa osamitve, izolacije oz. karantene.

Gostje, ki so ob uveljavitvi tega odloka že nastanjeni v nastanitvenem obratu, lahko storitev koristijo do njenega poteka.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

JAVNI PROMET

Od 16. novembra je začasno potniški promet ustavljen. Izjema je letalski promet, ki pa je zaradi epidemioloških razmer močno okrnjen.

SODIŠČA

Od 16. novembra 2020 sodišča poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah. Vsi naroki v nenujnih zadevah se z odredbo predsednika vrhovnega sodišča avtomatično prekličejo, razen če so sklicani videokonferenčno. V tem času procesni roki v preklicanih zadevah ne tečejo.

Kot nujne zadeve, v katerih v tem času procesni roki tečejo, štejejo: preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok, postopki v zadevah zavarovanja, spori za objavo popravka objavljene informacije, postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, druge zadeve, za katere tako določa zakon.

Sodišča poslujejo v neomejenem obsegu tudi v tistih kazenskih zadevah, kjer bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih.

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, lahko pridejo na sodišče samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

UPRAVNE ENOTE

Od 22. oktobra velja, da se mora za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, nenaročene stranke pa upravne enote sprejemajo zgolj v nujnih primerih. Plačila (na primer upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic.

Posamezne upravne enote sicer lahko dnevno prilagajajo delo glede na morebitne pojave okužb z novim koronavirusom med zaposlenimi.

Na ministrstvu za javno upravo ob tem opozarjajo, da lahko številne upravne zadeve (denimo izdajo osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja ipd.) ljudje uredijo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji in ne nujno na svoji. Več informacij je dostopnih na spleti strani ministrstva.

Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 16. novembra 2020 do 30. novembra 2020, se podaljša do 31. januarja 2021.

UKREPI NA MEJI

Od 24. oktobra v skladu s petim protikoronskim zakonom policija na meji osebam, ki prihajajo iz držav z visokim epidemiološkim tveganjem, ne izdaja več karantenskih odločb, ampak jih napoti v karanteno na domu, pri čemer izda poseben obrazec. Karanteni se je sicer mogoče izogniti z negativnim izvidom testa na prisotnost novega koronavirusa. Osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav območij, pa lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev. Seznam rdečih držav je na voljo na sta.si/qwJ3yA

Pravila dovoljujejo vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa tudi 17 izjemam, med katerimi so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki, osebe v tranzitu, člani tujih uradnih delegacij. Izjema so tudi nujni neodložljivi opravki ali nujni poslovni razlogi ter zdravstveni posegli ali pregledi. Od 16. novembra pa med izjeme ne sodijo več lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil v sosednjih državah.

arh/moz/uk/gj/apo/arh
© STA, 2020