Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Lokalne volitve v Kopru: Popovič in Bržan vsaksebi glede lastništva Hotela Koper

Koper, 27. novembra - V drugem krogu volitev v Mestni občini Koper (MOK) se bosta pomerila aktualni župan Boris Popovič (KJN/SZV) in Aleš Bržan (LAB). Kot kažejo odgovori na vprašanja STA, se njuna stališča razlikujejo predvsem glede nadaljnjega angažmaja občine pri pridobitvi Hotela Koper.

Koper.
Mesto Koper, obala, morje, v ozadju Luka Koper.
Foto: Peter Černuta/STA
Arhiv STA

STA objavlja stališča kandidatov do aktualnih tem. Kandidata sta navedena po abecednem vrstnem redu.

Ali bi v koprski občini uvedli participativni proračun in če da, v kolikšnem obsegu glede na celoten proračun?

Bržan: Participativnost, soodločanje bomo uvedli. Najprej na ravni krajevnih oz. vaških/četrtnih skupnosti. Obsega ni mogoče določiti, dokler se sam proračun sistemsko ne prilagodi. Bomo pa za zgled gotovo uporabili ajdovski model.

Popovič: Proračun MOK je že danes participativni, saj občina pri določanju prioritet naložb v krajevne skupnosti upošteva predloge prioritet, podane s strani posameznih krajevnih skupnosti. Ne glede na to je tudi MOK v okviru sprememb poslovnika uvedla participativni proračun, ki ga bo upoštevala pri proračunih za naslednja leta, delež sredstev pa bo določen glede na potrebe in prioritete krajevnih skupnosti.

Katere konkretne ukrepe bi sprejeli za zmanjšanje prometne obremenitve mestnega središča?

Bržan: Uredili bomo več parkirišč, namenjenih kratkim postankom, razmišljamo o parkirnih urah in kuponih za parkiranje obrtnikov na delu.

Popovič: Gradnja podzemnih parkirnih hiš, sprejem ustrezne parkirne politike, gradnja kolesarskih stez, pešpoti, vzpostavitev sistema izposoje e- in navadnih koles, dopolnjevanje linij in povečevanje frekventnosti mestnih in primestnih avtobusov ter vzpostavitev dodatnih sistemov za sopotništvo in souporabo avtomobilov.

S katerimi ukrepi bi zagotovili večje število neprofitnih stanovanj za mlade?

Bržan: Od končnega začetka gradnje nepridobitnih stanovanj na Dolinski cesti do ureditve lastniških razmerij na podeželju za ureditev novih bivalnih skupnosti za mlade.

Popovič: V letu 2019 je predvideno dokončanje gradnje več stolpičev s 160 neprofitnimi stanovanji na območju Nad Dolinsko, tečejo tudi postopki za gradnjo sklopa neprofitnih stanovanj in stanovanj z mlade družine na območju Olma.

Naštejte tri ukrepe za izboljšanje položaja starejših.

Bržan: Nujen ukrep, ne le za starostnike, je nižanje stroškov bivanja. Izvajalcem aktivnosti za aktivne starejše občane omogočiti nemoteno delovanje. Več oskrbovanih stanovanj bo prioriteta.

Popovič: V letu 2019 je predvideno dokončanje gradnje 25 oskrbovanih stanovanj na območju Nad Dolinsko, tečejo postopki za gradnjo dodatnih oskrbovanih stanovanj v Olmu, za izgradnjo novega doma za starejše občane ter vzpostavitev bivalne enote in dnevnega centra za osebe z demenco na Plavjah. Med ukrepi je tudi ohranitev in po potrebi povečevanje sredstev za financiranje obstoječih programov skrbi za starejše in podpora različnim zavodom, centrom in ustanovam, ki že delujejo na tem področju.

Bi se morala občina umakniti iz postopkov pridobitve lastništva Hotela Koper?

Bržan: Turizem je gospodarska panoga, katero mora občina spodbujati, ne pa izvajati.

Popovič: MOK potrebuje dodatne hotelske nastanitve, saj le tako lahko sledi viziji in nadaljuje z razvojem klasičnega, kulturnega in športnega turizma.

Na kakšen način bi zagotovili obnovo Servitskega samostana in kateri dejavnosti bi ga namenili?

Bržan: Najprej ureditev lastništva, pa zagotovitev sredstev za obnovo tudi iz evropskih, državnih sredstev. Vsebino bo potrebno skupno doreči pred načrtovanjem, prostor je velik in lep. Sam si ga predstavljam kot center kulture.

Popovič: Občina v kratkem pričakuje pozitiven odgovor ministrstva za izobraževanje na našo pobudo za brezplačen prenos lastništva objekta z Univerze na Primorskem na občino, nakar bomo pristopili k nujno potrebnim delom za zaščito in ohranitev objekta. V sodelovanju z Zavodom za zaščito kulturne dediščine bo potrebno izvesti vsa konzervatorska dela, ki bodo služila tudi za pripravo projektov za celovito obnovo. V tem času bomo proučili možne vsebine, ki bi se v njem izvajale, vsekakor pa gre za vsebine s področja kulture, izobraževanja in znanosti.

Naštejte tri ukrepe ukrepe za spodbujanje podjetništva v občini.

Bržan: Sprejem občinskega prostorskega načrta, stimulativni ukrepi za vzpostavljanje novih subjektov (subvencije ali oprostitve plačil nadomestil), jasen signal, da se politika v delovanje poslovnih subjektov ne bo mešala.

Popovič: Na območju Tomosa v partnerstvu s Hidrio nastaja Tehnološki park. MOK je v ta namen že sprejela občinski podrobni prostorski načrt, investitorje v objekte tehnološkega parka pa oprostila plačila komunalnega prispevka. Podjetništvo bomo spodbujali tudi s podporo različnih akterjev in uvajanjem novih programov, prizadevali si bomo za širitev območij za gradnjo obrtno-poslovnih con na Serminu in na območju Dekanov.

Za katero listo v občinskem svetu menite, da z njo nikakor ne bi mogli sodelovati?

Bržan: Sodelovali bomo z ljudmi. Kdorkoli razume svoje poslanstvo izvoljenega predstavnika občanov, bo sodeloval.

Popovič: Sam sem bil vedno odprt za sodelovanja z ljudmi, ki imajo voljo delati, imajo ideje in si želijo ustvarjati razvoj, mislim pa, da bi težko sodeloval z listo Gašparja Gašparja Mišiča iz že znanega razloga.

Podpirate sprejem občinskega prostorskega načrta?

Bržan: Popolnoma. Slabo načrtovane posege v prostor in nestrateški razvoj občine delamo že preveč let.

Popovič: Vsekakor. Poleg pripravljenosti občine pa postopki terjajo tudi pripravljenost države, da MOK prizna vlogo pomembnega regijskega središča in da občini tudi pomaga pri vseh postopkih, predvsem pri zagotovitvi nadomestnih razvojnih površin, ki jih je izgubila na račun razglasitve naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Naštejte tri razvojne projekte, pri katerih bi Koper lahko sodeloval s sosednjimi občinami.

Bržan: Skupno ravnanje z odpadki, trajnostna rešitev vodooskrbe, celostna in enotna ureditev nekdanje obalne ceste med Koprom in Izolo.

Popovič: Celovita ureditev območja med Žusterno in Izolo, vzpostavitev tehnološkega razvojnega centra ter promocija in razvoj turistične destinacije slovenske Istre.

miv/np
© STA, 2018