EU VOLITVE: Liste o evropskem načinu življenja

Ljubljana, 5. junija - Evropska unija temelji na skupnih vrednotah, v zadnjem času pa je slišati opozorila, da so ogroženi evropski način življenja in evropske vrednote. Stranke in liste, ki se potegujejo za položaje v Evropskem parlamentu, imajo zelo različna stališča glede tega, kaj je evropski način življenja in ali je ogrožen.

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednja vprašanja, povezana z evropskim načinom življenja:

1. Ob vse bolj negotovih razmerah v svetu je slišati opozorila, da so ogroženi evropski način življenja in evropske vrednote. Se s temi opozorili strinjate, kaj oziroma kdo po vašem ogroža evropski način življenja ter kako lahko EU to zaščiti.

Gibanje Svoboda

Evropski način življenja je nenavaden in nedoločen koncept, ki ga nekatere politične struje zlorabljajo za vzbujanje nostalgije in implicirajo, da je naš način življenja ogrožen. Nihče nas neposredno ne ogroža in edini možni odgovori so ukrepi za uspešno, pravično in konkurenčno Evropo, ki bo odporna na aktualne varnostne, demografske, okoljske in socialne izzive.

Slovenska demokratska stranka (SDS)

Se strinjamo. Evropski socialni model lahko ohranimo le, če se bomo lotili reševanja demografskega vprašanja. Ob tem, ko v Evropo prihajajo prebivalci drugih držav, je treba zaščititi našo kulturo, svobodo in demokracijo. Evropski način življenja je zgrajen na temeljih miru, varnosti in solidarnosti. Kdor pride k nam, se mu mora prilagoditi.

Vesna - zelena stranka

Podnebne spremembe kažejo, da "evropski" način življenja ni vzdržen. Evropa je posekala večino gozdov in uničila vrhnjo plast prsti. Naš način življenja povečuje neenakost. Desetletja slabih političnih odločitev konservativcev, socialistov in liberalcev so privedla do nevzdržnosti sistema in težavnih migracijskih gibanj, ki zahtevajo sodelovanje in solidarnost.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država

Najbolj evropski način življenja ogroža prisotnost vojnih žarišč v naši neposredni bližini ter iz tega izhajajoči migrantski tokovi, ki niso vsi dobronamerni in obvladljivi.

Slovenska ljudska stranka (SLS)

Evropski način življenja najbolj ogroža Evropa dvojnih meril. In sicer pri spoštovanju demokracije in pravne države, pri spoštovanju pravil evropskega trga ter zagotavljanju energetske in prehranske neodvisnosti, zagotavljanju varnosti. EU mora moči usmeriti v ohranjanje jedrnih načel evropske civilizacije. Če ne bomo poskrbeli za to, ne bo več Evrope miru in blaginje.

Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi)

Evropske vrednote in način življenja so ogroženi, ker EU ne zmore zavarovati svojih meja in preprečiti nezakonitih migracij. Obenem ni ustrezno urejena integracijska politika. Menimo, da bi se morali tujci naučiti jezika ter sprejeti običaje in kulturo države, v kateri prebivajo. EU mora zato izvajati striktno migracijsko politiko in preprečiti nezakonite vstope v EU.

Levica

Varnost je krovni slogan kampanje Levice za EU volitve. Z njim opozarjamo, da je strategija desnice sejanje strahu pred izgubo evropskih vrednot in da za to krivi manjšine. Sredina pa se prilagaja tej retoriki. Mi pa opozarjamo, da so pravi problemi nestabilne zaposlitve, rastoči stroški življenja, visoke najemnine, podnebne spremembe, zapletanje v konflikte in vojne.

Zeleni Slovenije

Naš pogled na vprašanje evropskega načina življenja je vezan na vprašanje zaščite pridobljenih pravic, kot so enakopravnost spolov, pravice žensk, pravica do splava, demokracije ter vrednot in načel, na katerih temelji EU in njena uspešnost in blagostanje. Verjamemo v razsvetljensko tradicijo EU ter uveljavljanje in obrambo teh vrednot, na katerih temelji EU.

Socialni demokrati (SD)

Taka opozorila pogosto prihajajo iz ksenofobnih krogov, ki te trditve zlorabljajo za svoje cilje. Pozabljajo pa, da je evropski način življenja sestavljen iz strpnosti, sodelovanja in sobivanja različnih kultur, spoštovanja človekovih, delavskih, ženskih pravic in pravic manjšin. To so tisti evropski način življenja in evropske vrednote, ki naj družijo prebivalce EU.

Državljansko gibanje Resni.ca

Evropski način življenja je vsekakor ogroženo tudi zaradi ogromnega števila migrantov, večinoma muslimanov. Projekt multikulturnosti je propadel, saj ni integracije priseljencev. Dogaja se ravno obratno. Predstavniki evropske kulture se asimilirajo v njihova okolja. Nekontrolirane migracije je treba ustaviti, begunce pa poslati v države, ki so krive za vojne.

Nič od tega

Vrednote ogroža globalni kapital, čigar agendo podpira Evropska komisija. Zeleni dogovor že negativno vpliva na gospodarstvo EU, saj z nepremišljenim uvajanjem zastavljene neto ničelne vrednosti povzroča okoljevarstveno vprašljive stroške. Menimo še, da bodo naše vrednote in demokracija ogrožene, če pride do spremembe evropske pogodbe in načela potrebnega soglasja vseh članic.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve.

set/sk
© STA, 2024