EU VOLITVE: Liste o Bližnjem vzhodu

Ljubljana, 24. maja - Slovenska vlada je napovedala priznanje Palestine, to namero je izrazilo še več držav članic, a je v EU glede tega dejanja mnenje razdeljeno. Podobno je razdeljeno stališče glede tega vprašanja imajo tudi stranke in liste, ki se potegujejo za sedeže v Evropskem parlamentu.

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednja vprašanja, povezana z Bližnjim vzhodom:

1. Članice EU nimajo enotnega pogleda na priznanje Palestine in ni verjetno, da bi se vse odločile zanj. Ali menite, da bi bilo prav, da Slovenija Palestino prizna ne glede na to, da v EU o tem ni enotnosti?

2. Kakšne so po vašem mnenju lahko neposredne posledice dogajanja v Palestini na Evropo in kaj bi morala EU storiti, da se nanje pripravi ali jih omili?

Gibanje Svoboda

1. Priznanje Palestine ni zgolj pravilna odločitev, temveč nujna, četudi bi bila Slovenija pri tem sama - pa vemo, da ni. Bi bilo pa poenotenje EU pri priznanju Palestine močnejši politični signal, zato je premier Robert Golob nedavno k temu pozval vse voditelje držav članic.

2. Posledice so že vidne v dodatni nestabilnosti v regiji, kar negativno vpliva na celotno varnostno situacijo v EU in bo zaradi nezaupanja vplivalo tudi na naše diplomatske odnose, mir v regiji, posledično pa zaradi neodločnosti EU pri obsodbi nesorazmerne sile Izraela vneslo tudi dodatno nezaupanje med arabskimi držami.

Slovenska demokratska stranka (SDS)

1. Ne, soliranje je zgrešeno in škodljivo. Nihče ne zanika težkih razmer v Gazi, vendar priznanje Palestine v času, ko ni izpolnjenih pogojev po mednarodnem pravu, opogumlja teroristično organizacijo Hamas in ji daje legitimnost. Povedno je tudi, da so vlade, ki naj bi priznale Palestino, skrajno leve in obremenjene s korupcijo.

2. Posledice vojne propagande dajejo rezultate. Na ulicah protestirajo ljudje, ki ne poznajo ne zgodovine, ne dejanskega stanja. Nenavadno je, da nikoli ne pozivajo Hamasa, da izpusti talce in se preda. Narašča antisemitizem. Evropske univerze se opredeljujejo v podporo Hamasu. To so nevarni časi.

Vesna - zelena stranka

1. Slovenija bi morala slediti svojim vrednotam in podpirati pravico do samoodločbe. S priznanjem Palestine ji omogočimo, da nastopa kot samostojna država in se kot taka tudi brani. Prav tako s tem pošljemo tudi jasen signal Izraelu, da njihovega početja ne odobravamo. Pri tem so nujne tudi jasne sankcije proti Izraelu.

2. Posledice dogajanja so lahko migracije, ki bodo povzročile dodaten pritisk na EU, radikalizacija posameznikov, ki lahko pomeni resno grožnjo varnosti, ter gospodarska nestabilnost v regiji. EU bi si morala prizadevati za mirovna pogajanja in zagotoviti humanitarno pomoč prizadetim območjem.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država

1. Da, potrebno je takojšnje priznanje. To je naša moralna dolžnost. Gre namreč za simbolno gesto. Palestinsko državo bi morali priznati pred mnogimi leti.

2. Dogajanje v Gazi bo politično destabiliziralo tudi Evropo. Povzročilo bo naraščanje antisemitizma.

Slovenska ljudska stranka (SLS)

Zgodovina je pokazala, da enostranska dejanja držav članic nikoli niso pripomogla k trajnejši rešitvi na Bližnjem vzhodu, prej nasprotno. V Evropi bi si morali zato prizadevati za skupen pristop za vzajemno priznanje pravice obeh ljudstev do obstoja. Evropa bi morala tudi storiti več pri spodbujanju sosednjih arabskih držav za blaženje begunske problematike. Bistveno za Evropo pa je, da do eskalacije konflikta v regiji ne pride, saj ob trenutnih zmogljivostih - energetska varnost, pritisk na zunanje meje, vojaška pripravljenost, itd. - nismo sposobni reševati tako Ukrajine kot Bližnjega vzhoda.

Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi)

1. Priznanje Palestine ne bo spremenilo razmer na terenu. Ključni cilj EU in Slovenije bi morali biti takojšnji doseg premirja, izvedba volitev na palestinskih ozemljih in začetek mirovnega procesa. Edina rešitev, ki zagotavlja dolgoročen mir, je rešitev dveh držav.

2. Dogajanje v Palestini žal ponovno kaže na to, da je mednarodna teža in moč EU šibka. EU mora okrepiti lasten gospodarski položaj in izgraditi kredibilne obrambne in varnostne sile. Samo tako bo zmogla uveljavljati lastne varnostne in gospodarske interese ter dosežene diplomatske rešitve ustrezno zavarovati.

Levica

1. Da. Gaza je danes praktično popolnoma uničena. Pričakujemo, da slovenski postopek priznanja ne bo dolgo trajal in da bomo do dokončnega priznanja prišli najkasneje v naslednjem mesecu.

2. EU je soodgovorna za dogajanje v Gazi. Vojna pred vrati Evrope ne koristi nikomur. Če se je EU poenotila pri obsodbi Rusije ob napadu na Ukrajino, pričakujemo, da bo isto storila ob napadu Izraela na Palestino. Podpredsednik slovenske vlade Luka Mesec in podpredsednica španske vlade Yolanda Diaz sta nedavno pozvala vse države EU, naj priznajo Palestino. EU naj pomaga palestinskemu ljudstvu pri obnovi razrušene države.

Zeleni Slovenije

1. V listi Zelenih Slovenije menimo, da naj Slovenija prizna Palestino in se takoj pridruži pobudi Norveške, Španije in Irske, saj s tem podaja lastno in deloma tudi evropsko pomembno sporočilo. Vendar pa samo priznanje ne bo prineslo miru, zato je potrebna takojšnja prekinitev ognja, izpustitev talcev, dostop humanitarne pomoči in začetek mirovnega procesa.

2. Ključno tveganje predstavlja možnost širše destabilizacije Bližnjega vzhoda. EU se lahko na to pripravi s poenotenjem stališča do bližnjevzhodne krize in s pospešitvijo procesov, s katero bi okrepila svoj geopolitični položaj in s tem aktivno prispevala k iskanju miru v regiji.

Socialni demokrati (SD)

1. Da. To je suverena odločitev vsake države članice. Neenotnost mnenj pa ni nekaj novega. Mnoge države članice so Palestino priznale, že preden so vstopile v EU. Tokrat Slovenija - skupaj z drugimi podobno mislečimi državami - vodi proces priznanja in s tem daje jasno podporo rešitvi dveh držav.

2. Bližnji vzhod in Palestina sta Evropi bližje, kot se zdi, in posledice dogajanja tam so precej neposredne. Nadaljnja zaostrovanja lahko sprožijo obsežnejše konflikte. Zato je nujna odgovornost doseči prekinitev vojaških spopadov in zavarovati življenja civilistov. Dodatno moramo okrepiti diplomatska in humanitarna prizadevanja.

Državljansko gibanje Resni.ca

1. Trenutni genocid nad Palestinci se ne bo ustavil s slovenskim priznanjem Palestine, ki služi delitvi domače javnosti. Vse napore je treba vložiti v mirovno posredništvo in dosego miru. Najprej je treba preprečiti vojno in nadaljevanje genocida.

2. Neposredne posledice dogajanja v Palestini na Evropo vključujejo povečano migracije, varnostna tveganja in politično nestabilnost. EU bi morala okrepiti diplomatska prizadevanja za mir in zagotoviti podporo za begunce v prvi varni državi, hkrati pa okrepiti varnostne ukrepe za preprečevanje morebitnih terorističnih dejanj in zagotavljanje javne varnosti.

Nič od tega

To, da EU nima ne enotnega pogleda ne mnenja o tako pomembnih vprašanjih, kot je priznanje Palestine, je samo dokaz, da je postala skupek držav s parcialnimi interesi. Slovenija mora priznati Palestino ne glede na to, kaj si bodo mislili drugi. To je naša moralna obveza. Posledice za EU pa bodo tako ekonomske kot tudi varnostne, saj pomeni še eno konfliktno žarišče, ki se lahko razširi in povzroči ekonomsko nestabilnost, posredno pa val beguncev, ki bo zajel Evropo. Namesto priprav na posledice mora EU vložiti svoj trud v prenehanje sovražnosti, sploh genocidnih razsežnosti, na zasedenih področjih.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve.

set/sk
© STA, 2024