Furs pojasnjuje izvedbo predplačil za obnovo stanovanjskih objektov po ujmi

Ljubljana, 21. novembra - Ena od bistvenih novosti novele interventnega zakona, ki določa dodatne ukrepe in rešitve za odpravo posledic avgustovske ujme in je začela veljati danes, so tudi predplačila posameznikom za sanacijo poškodovanih ali uničenih stanovanjskih objektov. Za izplačilo predplačil bo skrbela finančna uprava, ki je zdaj pojasnila podrobnosti postopkov.

Ljubljana.
Prostori Finančne uprave (Furs).
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Skladno z novelo interventnega zakona bodo lastniki v poplavah in plazovih poškodovanih ali uničenih stanovanjih prejeli predplačilo v višini 20 odstotkov prijavljene škode. Pogoj za izplačilo je, da je prijavljena škoda višja od 6000 evrov, da je imela 31. julija v stanovanju prebivališče vsaj ena oseba ter da objekt ni predviden za rušenje.

Predplačila bo izvedla Finančna uprava RS (Furs) na podlagi podatkov o upravičencih in višini predplačil, ki jih bo prejela od ministrstva za naravne vire in prostor.

Na Fursu so danes pojasnili, da bodo upravičenih lastniki poškodovanih ali uničenih stanovanj pred izplačilom prejeli obvestila o višini predplačila. Obvestila bo Furs odpremil z navadno pošiljko na naslov, ki je v davčnem registru vpisan kot naslov za vročanje.

Lastniki bodo skladno z zakonom v petih dneh od prejema obvestila lahko ministrstvo za naravne vire in prostor seznanili, da predplačila ne želijo prejeti.

Ko bo jasno, kdo morda predplačila ne želi prejeti, bo Furs na podlagi tako dopolnjenih podatkov o upravičencih izvedel izplačilo predplačil. Znesek bo nakazan na transakcijski račun, ki je vpisan v davčni register upravičenca. Predplačila bodo izplačana v več tranšah, glede na datume prejetih seznamov.

Furs bo informacijo o datumu prejema seznama upravičencev ter roke, ki bodo določeni za izvedbo nadaljnjih opravil, objavil na svoji spletni strani.

V primeru dodatnih vprašanj, ki so povezana z obnovo po poplavah, na Fursu potencialnim upravičencem predlagajo, da se obrnejo na številko klicnega centra za obnovo po poplavah 114, več informacij pa so objavili tudi na sta.si/qgFdgj.

jes/mrn
© STA, 2023