Lokalne volitve

Roki

V povezavi lokalnimi volitvami STA navaja pomembnejše roke za izvedbo volilnih opravil (navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo):

18. oktober Izteče se rok za vložitev kandidatur oziroma list kandidatov za člane občinskih sveto ter kandidature za župane. Predlagatelji kandidatur so dolžni sporočiti tudi podatke o organizatorju volilne kampanje ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo.

19. oktober Začetek uradne predvolilne kampanje.

28. oktober Občinske volilne komisije morajo preizkusiti zakonitost kandidatur in list kandidatov ter izdati odločbe o njihovi potrditvi oziroma zavrnitvi.

2. november Občinske volilne komisije sestavijo sezname potrjenih list kandidatov in kandidatur po vrstnem redu, ki ga določijo z žrebom, ter sezname kandidatov, o katerih se glasuje. Sezname javne objavijo. Volivci lahko vpogledajo v volilne imenike in zahtevajo popravke.

7. november Volivci, ki so v zaporu, priporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu, lahko občinski volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi.

13., 14. in 15. november Predčasno glasovanje, ki bo potekalo 14. novembra, po potrebi oziroma glede na krajevni običaj pa še 13. in/oziroma 15. novembra.

14. november Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, lahko občinski volilni sporočijo, da želijo glasovati na svojem domu.

16. november Zaključek javne volilne kampanje in začetek volilnega molka (ob 24. uri).

18. november Splošno glasovanje.

19. november Občinske volilne komisije ugotavljajo izid glasovanja po pošti.

24. november Občinske volilne komisije sestavijo poročilo o izidu glasovanja.

2. december Drugi krog županskih volitev v občinah, v katerih v prvem krogu nihče od kandidatov ne bo dobil zadostne večine.

4. december DVK in volilne komisije lokalnih skupnosti posredujejo podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču. Organizatorji kampanje morajo odstraniti plakate in druge oglaševalske vsebine.

18. marec Organizatorji kampanje morajo zapreti transakcijske račune za volilno kampanjo.

2. april Organizatorji kampanje morajo v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje.