Vlada soglaša s sofinanciranjem obnove mariborske in novogradnjo izolske zdravstvene fakultete

Ljubljana/Maribor/Izola, 5. junija - Vlada je podala soglasje k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju širitve in obnove objekta Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Podala je tudi soglasje k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izgradnje novega objekta za rešitev prostorskih potreb Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

Z zagotovitvijo dodatnih prostorov za potrebe mariborske fakultete se bodo po vzpostavile dodatne površine za potrebe fakultete. Fakulteta bo pridobila potrebne površine za izvajanje študijskih programov za približno 310 študentov in 55 zaposlenih.

V skladu s srednjeročno razvojno strategijo primorske univerze novogradnja za izolsko fakulteto omogoča najmanj 20-odstotno povečanje vpisa na obstoječe programe fakultete. Omogoča tudi akreditacijo novih študijskih programov s pripravo izhodišč za vzpostavitev študijskega programa medicina.

da/mo
© STA, 2024