EU VOLITVE: Liste o Ukrajini

Ljubljana, 22. maja - Vojna v Ukrajini traja že več kot dve leti. Rusija je nedavno sprožila kopensko ofenzivo v regiji Harkov, Kijev pa vztrajno spodbuja svoje zaveznike, naj pošljejo dodatno vojaško pomoč. Stranke in liste iz Slovenije, ki sodelujejo na evropskih volitvah, večinsko podpirajo pomoč Kijevu, a ne nujno vojaške.

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednja vprašanja, povezana z Ukrajino:

1. Ali podpirate to, da države EU še naprej oskrbujejo Ukrajino z orožjem, ki ga ta potrebuje za boj proti ruski agresiji?

2. Ali menite, da bi morala EU še naprej omogočati brezcarinski uvoz za ukrajinske kmetijske proizvode, ki je bil uveden po ruski agresiji?

3. Kakšno politiko naj EU zavzame do Rusije?

Gibanje Svoboda

1. EU si mora še naprej prizadevati za zagotavljanje pravičnega miru in zagotavljati podporo Ukrajini. Vedeti moramo, da oskrba z orožjem ni v pristojnosti EU, temveč v pristojnosti posameznih držav članic, zato lahko o tem odločajo izključno same.

2. Pri omogočanju brezcarinskega uvoza ukrajinskih kmetijskih proizvodov gre za začasen ukrep, ki je namenjen podpori ukrajinsku gospodarstvu. Seveda pa ne za ceno izkrivljanja evropskega trga in slabšanja konkurenčnosti naših kmetov, zato se je aprila s tem namenom sprejelo ustrezne varovalke.

3. Politika do Rusije mora do konca agresije ostati takšna, kot je.

Slovenska demokratska stranka (SDS)

1. Da, v tem trenutku je pomoč pri oskrbi nujna, Ukrajina se bori tudi za Evropo. Zavračamo hinavsko držo tistih voditeljev, ki so jih polna usta podpore, v resnici pa z nedobavo orožja želijo vdajo Ukrajine in nadaljnje poslovanje z Rusijo.

2. EU je Ukrajini ponudila solidarnostni pas za transfer blaga. Poceni Ukrajinsko žito, ki ni pridelano po standardih EU ne bi smelo na črno končati na naših trgih.

3. Ostro in dosledno.

Vesna - zelena stranka

1. Ukrajina je žrtev, ki jo je treba podpreti, tudi z orožjem. A EU bi si morala prizadevati za mir, saj zaradi vojne nastajata ekonomska in družbena škoda. Zaradi financiranja orožja pa ostajajo neuresničene nekatere prioritete EU, tudi zeleni dogovor.

2. Ukrajini je treba pomagati na več načinov, a ta mehanizem konkretno ni ustrezen, saj posredno ruši evropski notranji trg in ogroža evropsko kmetijstvo.

3. Rusija ostaja soseda v regiji in od nje smo še vedno v marsičem odvisni. EU se mora prilagoditi, da zmanjša svojo odvisnost od Rusije in rešitev za to je zeleni prehod. EU bi morala biti bolj dosledna pri sankcijah.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država

1. Nikakor. Več orožja pomeni samo še več smrti in razdejanja. Vojno je treba takoj ustaviti in se začeti pogajati. Dlje kot bo trajala vojna, manjša bo Ukrajina, ki pod nobenim pogojem ne more zmagati v soočenju z velesilo, ki je nekajkrat močnejša ter razpolaga z jedrskim orožjem.

2. Ne. Uvoz kmetijskih proizvodov iz Ukrajine predstavlja hudo nelojalno konkurenco kmetom iz držav EU in načenja notranjo stabilnost posameznih članic EU.

3. Takšno, da jo bo prisilila h končanju vojne in pogajanjem za rešitev konflikta. V dolgoročnem interesu tako EU kot Rusije je ureditev odnosov, predpogoj za to je vzpostavitev novega varnostnega sistema v Evropi, ki bo vsem državam zagotavljal mir in nedotakljivost.

Slovenska ljudska stranka (SLS)

V EU se moramo odločiti, ali želimo biti globalni igralec ali le regionalna sila. Dokler ne sprejmemo odločitve, ne bomo sposobni reševati sporov v soseščini. Ker je Rusija z napadom prekršila vse standarde v mednarodnem pravu in lastne zaveze, moramo Ukrajini pomagati, tudi z orožjem. Je pa pri pomoči treba paziti, da hkrati ne ogrozimo največjih pridobitev EU - prostega pretoka blaga, storitev in ljudi - kar se je pri uvedbi brezcarinskega uvoza za kmetijske izdelke pokazalo za vprašljivo. V EU smo na škodo evropskih kmetov dopustili dumping cen z izdelki, ki niso primerljivi visokim evropskim standardom.

Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi)

1. Zmaga Ukrajine v ruski agresiji je strateškega pomena za varnost in prihodnost EU. Če Rusija v tej vojni zmaga, ruskega predsednika Vladimirja Putina nič ne bo ustavilo pri njegovih ekspanzionističnih težnjah. Ukrajincem moramo pomagati, dokler so se pripravljeni boriti proti Rusiji.

2. Samo za kmetijske proizvode, kjer EU ni samooskrbna. Hkrati se mora izvajati dosleden nadzor nad varnostjo proizvodov skladno s standardi EU.

3. EU se mora odločno zavzeti za ohranitev mednarodnega reda in pravil - napad na suvereno državo je nesprejemljiv. Zgraditi moramo ustrezne in kredibilne obrambne sile, da dosežemo odvračalni učinek.

Levica

1. Ne. Obsodba ruskega napada ne sme postati izgovor za nov val militarizacije v Evropi. Nove orožarske dirke so lahko le pot v nove napetosti in vojne.

2. Ne. Takšna politika škodi evropskemu kmetijstvu in šibi kapacitete za pridelavo hrane v EU. Pravila uvoza bi morala biti enaka, kot so veljala pred rusko vojno v Ukrajini.

3. Evropa naj posreduje med Ukrajino in Rusijo in naj zagotovi konec spopadov in rešitev po mirni poti. Varnost v Evropi naj se zagotovi z zmanjšanjem številčnosti oboroženih sil, obsega konvencionalnega in prepovedjo jedrskega orožja, razpustitvijo Nata ter s krepitvijo gospodarskega, kulturnega in drugih oblik sodelovanja med evropskimi državami.

Zeleni Slovenije

1. Glede na nepripravljenost na pogajanja je edina opcija, da EU še naprej oskrbuje Ukrajino z orožjem, humanitarno in drugo pomočjo. Bi pa morala EU ob tem graditi lastne vojaške in gospodarske zmogljivosti.

2. Da, vendar tudi spremljati dogajanje na trgih in z interventnimi odkupi ohranjati njihovo stabilnost, s tem pa ščititi položaj evropskih in slovenskih kmetov. Presežke pa morda usmeriti v pomoč manj razvitim državam.

3. Zavzemamo se za politiko, ki je preplet odvračanja, ki preprečuje širitev vojne, ob pripravljenosti za mirno reševanje sporov. Mora pa biti za mirno reševanje sporov pripravljenost na obeh straneh.

Socialni demokrati (SD)

1. Ukrajina je žrtev agresije, naša dolžnost in pravica po mednarodnem pravu je pomagati - tudi z orožjem. Dodaten argument je, da je žrtev agresije, ker je stopila na pot v EU.

2. Ukrep je omogočil ekonomsko preživetje Ukrajine in zagotovil globalno stabilnost v oskrbi s hrano. A treba bo razmisliti o prilagoditvi, da ukrep ne bo povzročal nepoštenih ekonomskih odnosov.

3. Zadrževati negativen vpliv Rusije na ostale članice EU in sosede. Vključitev Rusije v novo evropsko varnostno arhitekturo in sodelovanje na drugih področjih je mogoče le ob končanju okupacije območij v Ukrajini ali sklenitve mirovnega dogovora in spremembe agresivne zunanje politike.

Državljansko gibanje Resni.ca

1. Smo odločno proti nadaljnji oskrbi Ukrajine z orožjem. Oboroževanje Ukrajine je zgolj poglobilo konflikt. Zavzemamo se za nevtralno vlogo v mednarodnih konfliktih, diplomatsko ofenzivo in mirovno posredništvo.

2. Podpiramo zgolj kot del humanitarne pomoči. Vendar je pomembno, da EU spremlja vplive takšnih ukrepov in zagotavlja, da ne škodujemo našim kmetom.

3. Aktivnejša vlogo v iskanju diplomatskih in mirovnih rešitev. Namesto sankcij bi morala EU voditi s primerom nevtralnosti in mirovnega posredovanja. Poudarek naj bo na dialogu in prizadevanjih za gradnjo mostov med vsemi stranmi.

Nič od tega

1. Absolutno NE. Podpiranje Ukrajine z orožjem je podobno, kot bi z dolivanjem bencina gasili požar. Humanitarna pomoč ni vprašljiva, vse ostalo pa le podaljšuje vojno.

2. Brezcarinski uvoz ukrajinskih kmetijskih proizvodov je sprejemljiv, a z varovalko, ki v primeru preseganja uvoza, motenj oz. destabilizacije na trgu držav EU omogoča uvajanje carine za določene kmetijske proizvode.

3. Vojno hujskanje ne pelje k miru. Gospodarske sankcije pa so dosegle povsem nasproten učinek. EU mora spremeniti politiko in s pomočjo aktivne diplomacije doseči najprej prekinitev sovražnosti, nato pa mirovna pogajanja.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve.

set/sk
© STA, 2024