Pravila STA za spremljanje volilne kampanje za volitve v Evropski parlament

Slovenska tiskovna agencija (STA) v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja volilne kampanje ob volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija letos.

V času volilne kampanje, ki se bo začela 9. maja in končala 7. junija opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo STA v novinarskih prispevkih v splošnem servisu spremljala vsa pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z volitvami.

Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov bo uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko agencije, zakonom in profesionalnimi standardi, pri čemer bo v servisu zagotovilo objektivno in korektno predstavitev osrednjih volilnih tem, programov in kandidatov.

Z začetkom volilne kampanje bo STA začela objavljati poseben dnevni pregled in posebno dnevno napoved dogajanja, povezanega z evropskimi volitvami, ki bosta zajemala glavne dogodke v Sloveniji in tujini.

STA bo po dokončni objavi vseh kandidatnih list zagotovila enkratno enakopravno predstavitev vsake od kandidatnih list v obsegu in na način, ki ga bo določilo uredništvo.

STA se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibala objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

Za plačana volilna propagandna sporočila bo na voljo poseben servis O-STA. Volilne oglaševalske vsebine bodo v tem servisu objavljene z navedbo naročnika.

Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik, objavljeni na spletni strani https://o-sta.si/.

STA bo v skladu z uredniško politiko objavljala povzetke strokovno izvedenih raziskav javnega mnenja, pri čemer bo navedla izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.

STA nima vpliva na objavo informacij v drugih servisih in medijih, ki so naročniki agencijskega servisa STA. Drugi servisi in mediji imajo za spremljanje volitev svoja pravila.