Pravila STA pri spremljanju volilne kampanje za nadomestne volitve v občinah

STA v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila za spremljanje volilne kampanje za nadomestne volitve v občinah.

V času volilnih kampanj za posamezne nadomestne volitve v občinah bo STA v novinarskih prispevkih v splošnem servisu spremljala pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z volitvami. STA bo nepristransko in neodvisno v skladu s svojo uredniško politiko, volilno in medijsko zakonodajo ter poklicno novinarsko etiko ob upoštevanju kadrovskih in finančnih zmožnosti novinarsko spremljala pomembnejša in za širše okolje bistvena dogajanja v zvezi z volitvami, pri čemer bo posebno pozornost namenila volitvam županov v mestnih občinah ter drugih večjih regijskih središčih.

O vsebini, načinu in dolžini poročanja o dogodkih bo odločalo uredništvo STA samostojno, pri čemer se bo trudilo zagotoviti relativno enakopravno zastopanost kandidatov v posamezni občini.

STA se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibala objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

STA nima vpliva na objavo informacij v drugih servisih in medijih, ki so naročniki agencijskega servisa STA, saj imajo ti za spremljanje volitev lastna pravila.