Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Stranke za širitev EU na Zahodni Balkan in spoštovanje vladavine prava

Večina strank, ki se potegujejo za mesto v DZ, podpira nadaljnjo širitev EU na države Zahodnega Balkana, bolj so zadržane glede širitve Nata. Podpirajo dosledno spoštovanje vladavine prava v EU, del se jih zavzema za poglabljanje evropske integracije. O tem, ali je Slovenija del jedrne Evrope, pa nimajo enotnega mnenja.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim vprašanja o položaju Slovenije v EU in mednarodnih organizacijah.

Stranke niso enotne o tem, ali je Slovenija del jedrne Evrope. Nekatere od tistih, ki menijo, da ni, pa kot razlog navajajo delovanje sedanje vlade. V glavnem pa se strinjajo, da bi Slovenija morala biti v jedru EU.

Tudi glede poglabljanja evropske integracije in področij, na katerih bi to bilo smiselno, stranke niso enakih pogledov. Medtem ko nekatere podpirajo poglabljanje, zlasti v luči trenutnih razmer v svetu, so druge odločno proti tesnejšemu povezovanju v okviru unije.

Večina strank podpira širitev EU, v prvi vrsti na države Zahodnega Balkana, pa tudi na Ukrajino. Nekoliko več zadržkov pa imajo do širitve Nata.

Spoštovanje vladavine prava in temeljnih načel EU stranke v veliki večini zagovarjajo, nekatere pa imajo pomisleke glede ukrepanja Bruslja proti Madžarski in Poljski zaradi kršitev teh načel.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:

1. Ali je Slovenija še del jedrne skupine držav EU?
2. Ali ste za poglabljanje evropske integracije? Če da, na katerih področjih?
3. Ali podpirate širitev EU? Če da, na katere države?
4. Ali zagovarjate dosledno spoštovanje vladavine prava in temeljnih vrednot EU? Ali podpirate postopke, sprožene proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev temeljnih načel EU?
5. Ali podpirate širitev zveze NATO? Če da, na katere države?

Domovinska liga

Menijo, da Slovenija zgodovinsko nikoli ni bila del jedrne skupine držav EU. Nasprotujejo federalizaciji EU, po njihovem mnenju mora biti EU zveza suverenih držav, ki je primarno prostor proste trgovine. Ne podpirajo širitve unije, zlasti pa nasprotujejo vstopu "muslimanskih držav". Prav tako so proti širitvi Nata. Postopkom, ki jih je Bruselj sprožil proti Poljski in Madžarski, nasprotujejo, češ da gre za nedopusten pritisk na suvereni državi članici.

Državljansko gibanje Resni.ca

Slovenija je po njihovi oceni še del jedrne skupine držav EU. Evropsko integracijo bi poglabljali na področju izobraževanja, avtomobilske industrije in turizma. Širitev EU vidijo kot stvar širšega konsenza, enako velja za širitev Nata. Zagovarjajo dosledno spoštovanje vladavine prava in temeljnih vrednot EU ter postopke, sprožene proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev teh načel.

Gibanje Svoboda

Verjamejo, da Slovenija je in mora ostati del jedrne Evrope. Zavzemajo se za poglabljanje evropske integracije na različnih področjih s ciljem večje blaginje in dobrobiti Evropejcev. Podpirajo integracijo držav Zahodnega Balkana, ki jo želijo še pospešiti, in Vzhodne Evrope v EU. Stavijo na argument prava namesto argumenta moči ter poudarjajo, da je treba v EU spoštovati pravo in pogodbe ter skupna pravila. Zato podpirajo postopke proti Poljski in Madžarski. So za širitev Nata na partnerske države ter tudi za krepitev vidnosti in vloge Slovenije v Natu.

Levica

Ocenjujejo, da Slovenija nikoli ni bila del jedrne skupine držav EU. Evropsko integracijo bi poglabljali na področju socialnih in delavskih pravic ter davčne politike. Širitev EU po njihovem mnenju ne sme biti cilj sama po sebi, temveč je potrebna reforma EU, ki ne bo temeljila izključno na prostem pretoku blaga in kapitala. Kot temeljne vrednote EU razumejo solidarnost in enakopravnost, zato bi krepili pravne podlage, ki bodo to vzpostavljale. Menijo, da je prav, da se kršitve na Madžarskem in Poljskem sankcionira. Nasprotujejo širitvi Nata.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Slovenija po njihovem mnenju nikoli ni bila in si zaradi slabih voditeljev ni zaslužila biti del jedrne Evrope. Nadaljnji integraciji EU nasprotujejo, ker bi lahko izgubili svojo identiteto. Podpirajo širitev EU, a po istih merilih, kot so veljala za Slovenijo. Podpirajo tudi postopke, sprožene proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev temeljnih načel EU. Menijo, da do širitve Nata ne sme priti na silo in so proti "načrtnemu izzivanju katerekoli velesile".

LMŠ

Menijo, da Slovenija ni več del jedrne Evrope, a se mora tja vrniti. Ocenjujejo, da Slovenija interese najlažje uveljavlja v okviru močne in enotne EU ter so za distanciranje od iliberalnih politik. So za postopen model konfederalnega razvoja EU s spremembami in dopolnitvami temeljnih pogodb. Podpirajo širitev EU, srednjeročno se jim najbolj verjetna zdi širitev na države Zahodnega Balkana in Ukrajino. So za širitev Nata, a se jim srednjeročno ne zdi nerealna. Podpirajo dosledno spoštovanje vladavine prava in postopke, sprožene proti Poljski in Madžarski.

Naša dežela

Slovenija je po njihovi oceni enakopraven in jedrni del EU. So za poglabljanje evropske integracije ter za širitev EU na države Zahodnega Balkana in Ukrajino, enako velja za Nato. Menijo, da mora Slovenija aktivno sodelovati pri oblikovanju močne in strateško avtonomne EU, pri čemer je treba izhajati tudi iz nacionalnih interesov. So za spoštovanje vrednot EU, politični ukrepi proti posamičnim državam zaradi določenega političnega prepričanja pa zanje niso sprejemljivi. Izpostavljajo, da je Poljska v času, ko je EU ukrepala proti njej, sprejemala begunce iz Ukrajine.

Naša prihodnost in Dobra država

Pravijo, da Slovenija ni del jedrne skupine držav EU. So za poglabljanje evropske integracije na področju obrambe, da bi dosegli večjo neodvisnost od Nata, in na področju geostrateških interesov. Podpirajo širitev EU na Zahodni Balkan, medtem ko širitve Nata ne podpirajo. Zagovarjajo dosledno spoštovanje vladavine prava in temeljnih vrednot EU ter podpirajo postopke, sprožene proti Poljski in Madžarski.

NSi

Slovenija je po njihovi oceni ponovno del jedrne skupine držav EU zaradi uspešnega predsedovanja Svetu EU in okrepljene diplomatske aktivnosti. So za odločanje s kvalificirano večino na področju zunanje in varnostne politike. Podpirajo širitev EU na države Zahodnega Balkana in Ukrajino, ko izpolnijo pogoje. Glede vladavine prava menijo, da je pomembno evropsko sodelovanje, zato je treba med Zahodno in Vzhodno Evropo zgraditi nov most dialoga in zaupanja. So za širitev Nata, če države izpolnjujejo pogoje in je to njihova suverena odločitev.

Piratska stranka Slovenije

Pravijo, da Slovenija ni del jedrne skupine držav EU, ker jo je trenutna vlada s približevanjem višegrajski skupini od tega odtujila. Podpirajo federalizacijo EU, vzpostavitev socialne in fiskalne unije ter skupne evropske vojske. Podpirajo širitev EU na države Zahodnega Balkana in v doglednem času tudi na Ukrajino. Zagovarjajo dosledno spoštovanje vladavine prava v EU ter podpirajo postopke, sprožene proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev. Širitve Nata pa ne podpirajo.

Povežimo Slovenijo

Podpirajo vse oblike sodelovanja članic EU, ki prispevajo h krepitvi medsebojne povezanosti. Ker številna področja v EU presegajo nacionalne okvirje, menijo, da je treba v tej smeri nadaljevati, izpostavili so zdravstvo ter razvoj energetskega omrežja in prehransko varnost. Širitev na države Zahodnega Balkana je po njihovi oceni v geostrateškem interesu EU. Spoštovanje vladavine prava vidijo kot temelj delovanja EU, ključno je, da za vse države pravila veljajo enako ter so postopki transparentni. Menijo, da vodstvo Nata vodi odgovorno politiko širitve.

SAB

Menijo, da bi Slovenija morala biti del jedrne skupine držav EU, a jo je pod sedanjo vlado zaneslo proti Madžarski. So za skupno evropsko varnostno politiko in enoten evropski nadzor varovanja zunanjih meja. So za pospešitev širitve EU na Zahodni Balkan. So tudi za širitev Nata na države, ki izpolnjujejo pogoje in si to želijo. Dosledno spoštovanje vladavine prava in temeljnih vrednot EU se jim zdi nujno, postopke, sprožene proti Poljski in Madžarski, zato podpirajo.

SD

Zdi se jim nujno, da se prevrednoti dosedanja zunanja politika in se Slovenijo vrne med jedrne države EU. Zagovarjajo močno EU ter krepitev strateške avtonomnosti na področju skupne varnostne in obrambne politike. Podpirajo nadaljnjo širitev EU z jasno časovnico in spodbujanjem napredka držav Zahodnega Balkana, so tudi za dolgoročno evropsko perspektivo Ukrajine. Vladavina prava in spoštovanje demokracije sta temeljni vrednoti EU, zato podpirajo mehanizme za sankcioniranje. Menijo, da bi morala biti vsaka prihodnja širitev Nata dobro premišljena.

SDS

Ocenjujejo, da je Slovenija del jedrne skupine držav EU. So za poglabljanje evropske integracije na področjih kibernetske varnosti, zdravstva, obrambe in vojaške tehnologije, humanitarne pomoči, migracij in podnebnih sprememb. Podpirajo širitev EU, pri tem izpostavljajo Zahodni Balkan. So za dosledno spoštovanje vladavine prava in temeljnih vrednot EU ter poudarjajo, da spoštujejo odločitve evropskega sodišča. Podpirajo širitev Nata, povabili bi bližnje demokratične države, ki se želijo priključiti in se zavzemajo za iste vrednote.

SNS

Po njihovi oceni Slovenija nikoli ni bila del jedrne skupine držav EU in tudi zdaj ni. Nasprotujejo poglabljanju evropske integracije in širitvi EU, saj menijo, da bo pred naslednjo širitvijo unija razpadla. Ne podpirajo postopkov, sproženih proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev temeljnih načel EU, ker menijo, da državi nista odgovorni bruseljskim birokratom, in opozarjajo, da Poljska brez zadržkov sprejema ukrajinske begunce. So proti širitvi Nata, smiselno se jim zdi, da bi Slovenija iz zavezništva izstopila.

Vesna

Ocenjujejo, da zaradi ravnanj trenutne vlade Slovenija ni v jedru EU, temveč v skupini "evroskeptičnih, delno demokratičnih držav z omejeno svobodo medijev". So za poglabljanje evropske integracije na vseh področjih. Podpirajo tudi širitev EU na vse sosede s prioriteto na Zahodnem Balkanu. So tudi za širitev Nata na Zahodni Balkan. Zagovarjajo spoštovanje vladavine prava in temeljnih vrednot EU ter podpirajo postopke, sprožene proti Poljski in Madžarski.

Zavezništvo osvobodimo Slovenijo/Gibanje Zedinjena Slovenija

Menijo, da si nihče ne želi skupnosti neenakovrednih članic. So proti poglabljanju evropske integracije, menijo, da bi morale imeti članice več pristojnosti, ne manj. So proti širitvi EU na države, ki niso pretežno ozemeljsko v Evropi, kot je Turčija. Zagovarjajo vladavino prava, so pa proti "maltretiranju suverenih članic EU" pod izgovorom vladavine prava. So proti širitvi Nata.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Na vprašanja niso odgovorile stranke oziroma liste DeSUS, Za ljudstvo Slovenije ter Gibanje zdrava družba.