Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Kandidati za poslanca madžarske narodnosti odnose med državama ocenjujejo kot dobre

Ferenc Horvath, Mihael Kasaš in Otto Močnek, ki se potegujejo za mesto poslanca madžarske narodnosti, odnose med Slovenijo in Madžarsko ocenjujejo kot dobre oziroma prijateljske, je pa možnosti za medsebojno sodelovanje in razvoj manjšin še veliko. Ob slednjem pa je med njihovimi odgovori razbrati tudi prizadevanja za preglednost porabe sredstev.

STA je na kandidate naslovila vprašanja o njihovih prednostnih nalogah v mandatu, položaju Madžarov v Sloveniji in Slovencev na Madžarskem, odnosih med državama in za nekatere spornih vlaganjih Madžarske na območjih, kjer ne živi manjšina, ter o glasu podpore ob enakem razmerju polov v parlamentu.

Aktualni poslanec Horvath sicer napoveduje predvsem nadaljevanje projektov, začetih v iztekajočem se mandatu, nadaljevanje in nadgradnjo dobrih projektov pa napoveduje v primeru svoje zmage tudi Kasaš. Sta se pa Kasaš in Močnek obenem zavzela za preglednejše delovanje in porabo sredstev za manjšino.

Madžarska in Slovenija sta v dobrih, prijateljskih odnosih, je pa možnosti za sodelovanja med njimi še veliko, so med odgovori navajali kandidati, ki sicer vsi kandidirajo s podporo volivcev.

Kandidati za poslanca madžarske narodne skupnosti so za STA odgovorili na naslednja vprašanja:

1. Naštejte tri prednostne naloge vašega mandata, če boste izvoljeni za poslanca. Kaj bi spremenili glede na sedanje razmere?
2. Kako gledate na položaj Madžarov v Sloveniji in Slovencev na Madžarskem?
3. Kako ocenjujete odnose med Slovenijo in Madžarsko?
4. Ali bi ob vnovičnem morebitnem tesnem razmerju med dvema poloma v DZ podprli eno stran, katero?

Ferenc Horvath

Nadgradil bi že uresničene projekte, med katerimi našteva sklad Pomurje-Porabje in obnovo šol ter se zavzemal za dodatna sredstva za kmetijstvo, gospodarstvo in mlade. Ponosen je, da sta vladi Slovenije in Madžarske na njegovo pobudo ustanovili sklad Pomurje-Porabje za razvoj manjšin. Državi imata po njegovem mnenju prijateljski odnos, Madžarska pa mora imeti možnost za naložbe v Sloveniji, tako kot jih ima vsaka druga država. Kot predstavnik narodne manjšine se, kot pravi, ni nikoli strankarsko opredeljeval, rušenje in sestavljanje vlad pa je pravica in odgovornost političnih strank.

Mihael Kasaš

V ospredje postavlja mirno sobivanje, enakopravnost, dosledno spoštovanje ustavno zagotovljenih pravic, zavzeto sodelovanje z vladama obeh držav, nadaljevanje in nadgradnjo dobrih projektov, preglednejše delovanje in sodelovanje z vsemi. Državi naj obravnavata narodnostne skupnosti kot biser, meni in dodaja, da se da vedno narediti več. Državi se premalo poznata in imata ogromno neizkoriščenih možnosti sodelovanja, je še prepričan Kasaš, ki dodaja, da predstavlja narodno skupnost, ne politično stranko. Ob tesnem izidu glasovanja o vladi se bo zato vzdržal.

Otto Močnek

Zavzema se za odpravo nezdružljivosti funkcij poslanca madžarske narodne skupnosti, sicer pa bi zagotavljal namensko porabo in preglednost sredstev za manjšino in se zavzel za nova delovna mesta in projekte z dodano vrednostjo. Madžari v Sloveniji imajo po njegovem mnenju nekoliko boljši položaj kot porabski Slovenci, odnosi med državama pa so dobri. Manjšina potrebuje bolj demokratične odločitve in strokovnost, vlaganja pa morajo biti ekonomsko upravičena po načelih tržnega gospodarstva, navaja. Ob enakem razmerju sil v parlamentu bi podprl eno stran, sam se ideološko sicer nagiba proti centru.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu kandidatov.