Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Kandidata za poslanca italijanske narodnosti soglasna glede imena Istra

Felice Žiža in Maurizio Tremul, ki se potegujeta za poslanski sedež kot predstavnika italijanske narodne skupnosti, imata različne prioritete. Žiža poudarja potrebo po zakonskih spremembah glede rabe italijanščine, Tremul pa izpostavlja normalizacijo odnosov znotraj skupnosti.

STA je kandidatoma za poslanca italijanske narodne skupnosti postavila vprašanja glede njunih prioritet, stališč v debati o imenu Slovenska Istra, znanju italijanskega jezika zaposlenih v šolah in položaju regionalnega RTV centra Koper/Capodistria.

Aktualni poslanec italijanske narodne skupnosti Žiža in predsednik Unije Italijanov Tremul glede imenovanja območja štirih obmorskih občin soglašata z imenom zgolj Istra.

Oba zagovarjata tudi večjo finančno in siceršnjo avtonomijo italijanskega programa javne radiotelevizije.

Razlike pa so se pokazale v njunih odgovorih glede prioritet. Žiža je med svojimi prednostnimi nalogami navedel več ukrepov za zagotovitev primernega znanja italijanščine v šolah in širše na dvojezičnem območju. Tremul pa je v prvi vrsti izpostavil potrebo po normalizaciji odnosov znotraj narodne skupnosti.

Kandidata za poslanca italijanske narodne skupnosti sta za STA odgovorila na naslednja vprašanja:

1. Naštejte tri prioritetne naloge vašega mandata, če boste izvoljeni za poslanca?
2. Po odločitvi koordinacije istrskih županov so se sprožili postopki za uveljavitev imena Slovenska Istra za regijo. Ali podpirate odločitev? Če ne, za katero poimenovanje se zavzemate?
3. Kako gledate na pogoje znanja italijanskega jezika za učiteljski kader, ki poučuje na šolah z italijanskim učnim jezikom - so sedanje določbe primerne ali bi jih bilo treba spremeniti? Če da, v katero smer?
4. Na kakšen način bi sami zagotovili večjo programsko in finančno avtonomijo italijanskega programa Regionalnega RTV centra Koper/Capodistria?

Maurizio Tremul

Njegova prva naloga bo normalizacija odnosov znotraj italijanske skupnosti v Sloveniji. Meni namreč, da smo bili v zadnjem mandatu priča zelo nizkemu nivoju transparentnosti in dialoga sedanjega poslanca. Kot drugo temeljno točko izpostavlja zagovarjanje temeljnih pravic skupnosti, kot tretjo pa zagovarjanje interesov celotnega istrskega območja, katerega del je italijanska skupnost in razvoj katerega mora biti vsestranski. Meni, da je Istra zelo specifičen teritorij, multikulturen, s posebno in zapleteno zgodovino, poimenovanje regije pa bi moralo odražati spoštovanje do vseh prebivalcev. "Istra je pluralna, ne nosi etničnih podpomenk in tako naj tudi se razvija. Zato naj ime regije ostane Istra-Istria," je prepričan. Glede kompetenc učiteljskega kadra meni, da je treba izboljšati zakon o šolstvu in ga uskladiti z Londonskim memorandumom iz leta 1954, kjer je določeno, da mora biti raven znanja italijanščine na nivoju maternega jezika. "To lahko dosežemo samo z dialogom in sodelovanjem z vsemi političnimi strankami in ne samo z nekaterimi, kot je naredil poslanec Žiža in kar je pripeljalo do tega, da je prvič v zgodovini samostojne Slovenje državni svet podal odložilni veto na zakon, ki ureja pravice narodne skupnosti. To se ne sme več ponoviti," je navedel. Avtonomijo italijanskega RTV programa bi zagotavljal z zavzemanjem za spremembo zakona o RTV Slovenija, ki bo dodelila večjo programsko, produkcijsko in finančno avtonomijo italijanskim RTV programom, seveda z razvojem celotnega Regionalnega RTV Centra Koper/Capodistria, za katerega se bo zavzemal. V kontekstu zdrave javne RTV mora biti vloga regionalnega središča še bolj prodorna in relevantna, meni. Po njegovih besedah smo bili v tem mandatu priča rušenju javnih medijskih ustanov s podporo poslanca Žiže.

Felice Žiža

V ospredje svojih prizadevanj postavlja spremembo 15. člena zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, s katero želi zagotoviti znanje italijanskega jezika kot učnega jezika strokovnih delavcev v italijanskih šolah na nivoju maternega jezika ali pa spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja oz. pravilnika glede opravljanja strokovnih izpitov v italijanskem jeziku za strokovne delavce italijanskih šol. Preko ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa želi zagotoviti tudi dodatno financiranje gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti. Na pravni (s sprejemom podzakonskih predpisov) in lokalni ravni (z njihovim izvajanjem) je treba zagotoviti optimalno uresničevanje dvojezičnosti na vseh področjih ter sprejemanje italijanskega jezika kot jezika okolja, ki je uraden in enakopraven slovenskemu jeziku, v slovenskih šolah pa zagotoviti učenje italijanskega jezika na najvišji ravni, meni. Prepričan je, da morajo strokovni delavci, ki niso zaključili izobraževanja v italijanskem jeziku, obvladati italijanski jezik na nivoju maternega jezika oz. italijanskega knjižnega jezika. Celotna vertikala izobraževanja strokovnih delavcev pa mora potekati v italijanskem jeziku ob povečanju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v italijanskem jeziku. Glede poimenovanja regije meni, da se ta lahko poimenuje le Istra-Istria. S spremembo statuta RTV Slovenija, ki je že v teku, in kasneje zakona pa je treba zagotoviti večjo finančno in kadrovsko avtonomijo, ob spoštovanju že pridobljenih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki se jih ne sme zniževati. Nujno zagotoviti financiranje dodatnih kadrov in nadomeščanje upokojenih.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu kandidatov.