Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Večina proti političnemu kadrovanju in za bolj odločen boj proti korupciji

Stranke in kandidatne liste, ki se bodo na volitvah potegovale za vstop v DZ, se večinoma strinjajo, da je korupcija v Sloveniji problem in da bi bilo treba ukrepe za preganjanje koruptivnih praks še zaostriti. Enotne so si tudi v oceni, da je poseganje politike v kadrovanje nedopustno in obljubljajo, da bodo kadrovale le po načelu strokovnosti.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim vprašanja o boju proti korupciji in kadrovanju.

Glede ustreznosti zakona o integriteti in preprečevanju korupcije so stranke v odgovorih razdeljene. Medtem ko nekatere menijo, da je zakon ustrezen, v drugih poudarjajo, da bi ga bilo treba prenoviti, tudi z uvedbo dodatnih sankcij za nosilce pomembnih funkcij, ki le te zlorabljajo, in dopolnitvami, ki bodo okrepile neodvisnost Komisije za preprečevanje korupcije.

V SDS in v Naši deželi so na primer kritični, da je izvajanje zakona selektivno in politično motivirano ter da je bil zlorabljen z namenom političnega diskreditiranja. V nekaterih strankah opozarjajo, da bi korupcijo morali preganjati organi pregona in sodišča. V nekaterih novonastalih strankah in v SD pa bi se proti korupciji borili tudi s sprejetjem zakona o zaščiti žvižgačev oz. prenosom evropske direktive na tem področju v domačo zakonodajo.

V večini strank zagotavljajo, da bodo v primeru prestopa parlamentarnega pragu ali izvolitve v vlado sledili ugotovitvam nadzornih organov, kot so KPK, računsko sodišče, varuh človekovih pravic in informacijski pooblaščenec. Ob tem pa v nekaterih koalicijskih strankah, v SDS in NSi, dodajajo, da bodo ugotovitvam nadzornih organov sledili v skladu z njihovimi pristojnostmi oz. zakonskimi pooblastili.

Stranke so si enotne v oceni, da je poseganje politike v kadrovanje nedopustno. Obljubljajo, da bodo v primeru izvolitve v DZ ali sodelovanja v vladi pri kadrovanju sledili le strokovnemu znanju in kompetencam.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:

1. Ali se vam zdi obstoječi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ustrezen in če ne, katere konkretne spremembe bi predlagali?
2. Ali boste, če boste izvoljeni v DZ in morebiti v vlado, sledili ugotovitvam nadzornih organov, kot so KPK, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic in Informacijski pooblaščenec?
3. Ali boste po morebitni izvolitvi pri imenovanjih na položaje sledili zgolj in samo strokovnemu znanju/kompetencam in ne politični barvi kandidatov?

Domovinska liga

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije se jim zdi neustrezen, brezzoba KPK pa odvečna institucija. Dokler je policija, tožilstvo in sodstvo ne bodo začeli preganjati, bomo še naprej država korupcije, menijo. Če bodo izvoljeni v parlament ali sodelovali v vladi, bodo sledili ugotovitvam nadzornih organov, pri imenovanjih na položaje pa bodo sledili zgolj in samo strokovnemu znanju in kompetencam kandidatov.

Državljansko gibanje Resni.ca

Obstoječi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije se jim zdi ustrezen. Če bodo prestopili parlamentarni prag ali sodelovali v vladi, bodo sledili ugotovitvam nadzornih institucij, pri imenovanjih na položaje pa se zavezujejo, da bodo sledili le strokovnemu znanju in kompetencam.

Gibanje Svoboda

Bolj kot za stalno spreminjanje zakona se zavzemajo za ponotranjenje vrednot integritete. Želijo si povrniti zaupanje v nadzorne organe, kot je KPK, in v integriteto politikov in nosilcev javnih funkcij, prizadevali si bodo tudi za čimprejšnje sprejetje predpisa o zaščiti žvižgačev. Sledili bodo ugotovitvam nadzornikov oblasti, vsi člani gibanja, ki kandidirajo za poslance in bodo kandidirali za imenovane funkcije, bodo podpisali "integritetno izjavo", s katero se zavezujejo spoštovanju zakona in priporočil KPK. Kritični so do aktualne vlade, ki podpira kadrovanje po merilih "našosti" v javnem sektorju ter v gospodarskih družbah v lasti države oz. s prevladujočim deležem države, zato se zavzemajo za oblikovanje procesno-pravnega okvirja, ki bo omogočil strokovno delo javnih uslužbencev in omejil politični vpliv na kadrovanje. Politika se močno vpleta tudi v upravljanje v družbah v državni lasti, zato bodo prisluhnili pozivu KPK, da se naredi konec političnim kvotam pri kadrovanju v državna podjetja.

Levica

Zavzemajo se, da KPK postane neodvisen organ, ki z ustreznimi orodji opozarja na nezdružljivost funkcij, konflikt interesov ter koruptivna ravnanja in ima možnost izrekanja sankcij. Kazniva dejanja korupcije, klientelizma in oškodovanja javnih sredstev pa morajo preganjati in sankcionirati organi pregona in sodišča, menijo. Sledili bodo ugotovitvam nadzornih organov. Kritični so do ravnanja vladajoče koalicije, ki si je podredila celoten državni aparat, medije, policijo, javne službe, zato bo po volitvah to treba sanirati. Zavzemajo se, da se na najvišje položaje imenuje ljudi, ki so odporni na korupcijo in klientelizem in bodo delali v dobro vseh. To je mogoče le s transparentnimi kadrovskimi postopki in povečanjem vključenosti zaposlenih, vloge delavcev in delavk in širše javnosti pri soupravljanju, uvedbo varovalk pred korupcijo in konflikti interesov pri kadrovanju in doslednim uveljavljanjem kazenske ter materialne odgovornosti.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Zakon o integriteti se jim zdi neustrezen, neživljenjski, na nivoju "otroškega vrtca". Ker je korupcije v Sloveniji vse več, njenega preprečevanja pa vse manj, predlagajo ukinitev Nacionalnega preiskovalnega urada ter da bi odkrivanje tovrstnega kriminala znova prešlo pod okrilje kriminalistične policije. Zavzemajo se za vpeljavo sistemskih rešitev, s katerimi bi preprečevali, da do korupcije sploh pride. Slednja je zažrta v vse pore javne uprave, zato je postalo že povsem normalno in sprejemljivo, da se krade in goljufa državo, občine, zavode, državna podjetja, menijo. Sledili bodo ugotovitvam nadzornih organov, vendar ne na slepo, zahtevali bodo dodatna pojasnila za vse tisto, kar jih ne bo prepričalo samo po sebi. Na strokovna mesta bodo kadrovali strokovnjake, za katere so prepričani, da lahko z njihovo pomočjo največ, najbolje in najhitreje dosežejo zastavljene cilje.

LMŠ

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije bi potreboval določene popravke in dopolnitve, menijo. Kritični so do številnih korupcijskih afer, v katere so vsakodnevno vpleteni tudi vladni predstavniki in z njimi povezani "pajdaši", zato se zavzemajo za zakonske dopolnitve, ki bodo dodatno okrepile neodvisnost in samostojnost KPK ter opolnomočile sankcije, ki jih ima slednja na voljo. Prav tako so potrebne spremembe, ki bodo skupaj z zakonom o poslancih odpravile nejasnosti in posameznikom, ki zasedajo določeno oblastno funkcijo, preprečile položaj nezdružljivosti ter razčiščevanje koruptivnih praks in ugotavljanje odgovornosti po islandskem modelu. Dosledno bodo sledili ugotovitvam nadzornih organov, pri imenovanjih na položaje pa bodo sledili zgolj in samo strokovnemu znanju ter kompetencam.

Naša dežela

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije je ustrezen, vendar je njegovo izvajanje selektivno in politično motivirano, posledično pa prihaja do neenake obravnave državljank in državljane, menijo. Spoštovali bodo odločitve vseh pristojnih organov. Skladno z zakonodajo se zavzemajo za strokovno vodenje državnih in javnih podjetij, pri čemer je poseganje politike v kadrovanje javnih in državnih podjetij po njihovem mnenju nedopustno. V podjetjih z večinskim lastništvom države bi podpirali imenovanje vodstvenega kadra, ki uspešno posluje, ob čemer je merilo uspešnosti vsaj od štiri do osemodstotna donosnost glede na dejavnost oz. panogo. Tam, kjer o imenovanjih odloča vlada, morajo biti merila le strokovna, in ne politična. Zavzemajo se za osebno odgovornost nadzornikov in da bi bila državna podjetja primer dobre prakse uvajanja mecenstva v kulturi, pomoči vrhunskemu in lokalnemu športu in še kje.

Naša prihodnost in Dobra država

Obstoječi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije se ne izvaja, menijo, zato je nujno, da vsi deležniki opravljajo svoje delo v skladu z zakonskimi določili. Med prioritetnimi nalogami izpostavljajo izboljšanje delovanja in nagrajevanja inšpekcijskih služb, predvsem na področju kadrov in usposabljanja. Sledili bodo ugotovitvam nadzornih organov, pri imenovanjih na položaje pa bodo sledili zgolj in samo strokovnemu znanju ter kompetencam.

NSi

Bolj kot za spremembe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije se zavzemajo za uvedbo prednostne obravnave najhujših kaznivih dejanj, med katere se uvrščajo tudi korupcija, gospodarska in bančna kriminaliteta. Ugotovitve nadzornih organov bodo upoštevali skladno z njihovimi pristojnostmi. Zavzemajo se, da se na določena mesta imenuje ljudi, ki jim zaupajo in so sposobni, ne glede na politično pripadnost, ob čemer pa je treba razlikovati politične funkcije in strokovne položaje, menijo.

Piratska stranka Slovenije

Obstoječi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije bi zaostrili z uvedbo dodatnih sankcij za nosilce pomembnih funkcij, ki jih zlorabljajo, zavzemajo se tudi za bolj učinkovito izvajanje že obstoječega zakona. Sledili bodo ugotovitvam nadzornih organov, pri imenovanjih na položaje pa zgolj in samo strokovnemu znanju ter kompetencam.

Povežimo Slovenijo

Zavzemajo se za vzpostavitev drugačnega sistema javnih naročil, ki bo zagotavljal transparentnost in gospodarnost pri velikih infrastrukturnih projektih in investicijah ter nabavah v zdravstvu in na drugih področjih javnih naročil. Pri obstoječem sistemu javnih naročilih vsako leto zaradi korupcije nastaja škoda v višini več milijard letno, zato imajo pripravljen nabor zakonodajnih sprememb in drugih ukrepov za spremembo obstoječega stanja. Sledili bodo ugotovitvam nadzornih organov, vendar mora biti ob tem zagotovljena pravica do transparentno vodenega postopka in neodvisnega odločanja. Veliko je treba narediti tudi pri preprečevanju političnih zlorab postopkov, ki jih občasno izvršijo tovrstni nadzorni organi, dodajajo. Zavzemajo se za učinkovito, gospodarno in transparentno ravnanje z državnim premoženjem, ob čemer menijo, da kdor prevzema odgovornost za vodenje, jo mora tudi za kadrovanje, ob čemer kot glavno merilo izpostavljajo dosežene rezultate.

SAB

Ne strinjajo se, da je bil ob zadnji noveli zakona o preprečevanju korupcije črtan člen, ki je naslavljal pregon sistemske korupcije, saj menijo, da bi KPK lahko največ doprinesla ravno na tem področju. Tako kot doslej bodo sledili ugotovitvam nadzornih organov in spoštovali njihovo neodvisnost. Ob tem so kritični do ravnanja vladnih strank in predsednika vlade, ki so s poskusi diskreditacij neodvisnih institucij z neutemeljeni pritiski skušali zrušiti delovanje nadzornih mehanizmov države in jih zlorabiti za svoje politične cilje. Med prednostnimi nalogami izpostavljajo spoštovanje vseh državljank in državljanov, žalitve, napadi in javna poniževanja strokovnjakov, inštitucij ali posameznikov pa so nedopustna in neprimerna za katero koli vlado. Četudi se vlada s posameznimi odločitvami ali izjavami posameznikov ali institucij ne strinja, mora to izražati na primeren, dostojen in spoštljiv način, menijo.

SD

Zavzemajo se za sprejetje zakona o zaščiti žvižgačev, na podlagi katerega bo ustanovljen nov neodvisni organ ali podeljena dodatna pristojnost KPK na tem področju, ter za ureditev postopka v primeru ugotovitve nezdružljivosti opravljanja funkcije. Predlagajo razširitev dolžnosti prijave premoženjskega stanja tudi na družinske člane in osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Zavzemajo se za primerno financiranje ter kadrovsko okrepitev delovanja KPK ter za institucionalno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju. Sledili bodo ugotovitvam nadzornih organov. Vlogo neodvisnih institucij bi okrepili, skupaj z njimi bi oblikovali rešitve, ki bodo preprečile zavestno kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani vladajočih brez odgovornosti za nastale posledice. Nadgradili bi sistem varovanja človekovih pravic in svoboščin. Pri imenovanjih na položaje so za njih ključni strokovnost, znanje in integriteta.

SDS

Zakon bodo po potrebi spreminjali skladno s potrebami in zahtevami prakse, pomembno pa se jim zdi pravilno in dosledno izvrševanje zakonskih določb in nadzor nad njihovo zakonito uporabo. Po njihovem mnenju zakon ni prispeval k zmanjšanju oz. odpravi korupcije, vse prevečkrat je bil zlorabljen z namenom političnega diskreditiranja, pri čemer je imela pomembno vlogo KPK, menijo. Ugotovitvam nadzornih organov bodo sledili v skladu z njihovimi zakonskimi pooblastili in ukrepali skladno z določbami področnih zakonov. Poudarjajo, da v nobenem primeru ne bi smelo prihajati do političnih zlorab teh institucij in da bi morale biti te povsem nepristranske in neodvisne ter visoko strokovne in etične. Pri imenovanjih na položaje bodo podpirali kandidate z visokimi strokovnimi kompetencami, ki pa morajo biti tudi osebnostno primerni, kar še posebej velja za položaje v sodstvu, tožilstvu in organih pregona. V preteklosti je bilo po njihovem mnenju kadrovanje pogosto posledica političnih odločitev, zato mesta zasedajo ljudje, ki so strokovno nekompetentni in politično obremenjeni.

SNS

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ni ustrezen, kritični so tudi do delovanja nadzornih organov. KPK je po njihovem mnenju nekompetentna, kot "neustrezno" označujejo tudi računsko sodišče, ki selektivno raziskuje primere. Zavzemajo se za ukinitev KPK, te po njihovem mnenju ne potrebujemo, imamo namreč ustrezne zakone, s katerimi lahko "vse deviantnosti odpravimo". Varuh človekovih pravic naj se ukvarja s pravicami ljudi, informacijski pooblaščenec pa naj preneha uporabljati politična merila pri obravnavanju primerov, poudarjajo. Pri imenovanjih na položaje na prvo mesto postavljajo kakovost in strokovnost.

Vesna

Obstoječi zakon se jim ne zdi ustrezen, zato se zavzemajo za uveljavitev evropske direktive o zaščiti žvižgačev in dosledno vzpostavitev nadzora možnih konfliktov interesov, kot jih opredeljuje finančna regulativa EU. Napovedujejo, da bodo v celoti in brez izjem sledili ugotovitvam nadzornih organov. Pri kadrovanju pa se bodo naslanjali na kombinacijo strokovnih in političnih meril. Kritični so namreč do dejstva, da so se na področju varovanja okolja in podnebnih sprememb, kmetijstva ter energetike doslej tudi največji "nestrankarski strokovnjaki" izkazali za dovzetne lobijem, osebnim interesom ali interesom politike. Na področju varovanja okolja namreč zaupajo le strokovnjakom, ki so ali bodo s stranko tesno sodelovali.

Zavezništvo osvobodimo Slovenija/Gibanje Zedinjena Slovenija

Korupcija je kaznivo dejanje, zato je treba to področje urejati znotraj kazenskega zakonika. Vsa dodatna protikorupcijska zakonodaja izven kazenskega zakonika je po njihovem prepričanju nepotrebno kopičenje pravnih predpisov z namenom ustvarjanja nepreglednega močvirja, menijo. Če bodo izvoljeni v DZ ali sodelovali v vladi, bodo sledili ugotovitvam nadzornih organov, pri imenovanjih pa bodo kot merilo izbora upoštevali strokovnost in moralno-etične vrline kandidatov.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Na vprašanja niso odgovorile stranke oz. liste DeSUS, Za ljudstvo Slovenije in Gibanje Zdrava družba.