Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

Naša dežela Stranka dr. Aleksandre Pivec

O STRANKI:

Predsednica: Aleksandra Pivec

Leto ustanovitve: 2021

Aktualno število poslancev: stranka doslej še ni sodelovala na volitvah, so pa vanjo vstopili aktualni poslanci Mateja Udovč (nepovezana, izvoljena na listi SMC) ter Branko Simonovič in Ivan Hršak (iz DeSUS)

Uspeh na dosedanjih parlamentarnih volitvah: stranka doslej še ni sodelovala na volitvah

Samopredstavitev in ključni programski cilji:

Stranka Naša dežela je sredinska stranka, ki gradi na politiki poguma izražanja svojih mnenj in stališč, politiki povezovanja, medsebojnega zaupanja in spoštovanja, politiki konstruktivnega dialoga in solidarnosti ter politiki, katere osnovno poslanstvo je iskanje najboljših rešitev za uspešno družbo, sobivanje in kakovostno življenje vseh državljanov. Gradimo politiko, ki jo Slovenija danes nujno potrebuje.

Naša temeljna vrednota je domoljubje, ki je vidna v našem lokapatriotskem odnosu do naše države.

Naša programska načela so:
1. Raznolikost, enakopravnost, odgovornost in podjetnost posameznika kot vir napredka in osnovni pogoj za trajen razvoj sodobne demokratične družbe.
2. Najsodobnejše in vsem dostopno zdravstvo.
3. Dosledno izvajanje demografske politike, ki se ustrezno prilagaja spremembam časa.
4. Človeku prijazna in solidarna družba.
5. Podjetniško naravnana, tržno usmerjena ter globalno konkurenčna Slovenija.
6. Stimulacija strateških gospodarskih panog.
7. Uravnotežena davčna politika.
8. Kmetom priznana osrednja družbena vloga in pomen strateških gospodarskih dejavnosti.
9. Z decentralizacijo moramo doseči enakomeren družbeni in gospodarski razvoj države.
10. Varovanje okolja in trajnostni razvoj.
11. Temeljna nosilca sodobnega družbenega razvoja sta znanost ter sodoben izobraževalni sistem.
12. Povrnitev zaupanja v pravno državo in državne institucije.
13. Kakovostna in dostopna javna uprava.
14. Kultura kot bit narodovega obstoja.
15. Šport kot način življenja vsakega posameznika in vseh generacij.