Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Roki za izvedbo opravil za volitve v Evropski parlament

V povezavi z volitvami v Evropski parlament STA navaja pomembnejše roke za izvedbo volilnih opravil v Sloveniji (navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo):

26. 4. Izteče se rok za vložitev kandidatnih list; zadnji dan, ko se lahko podpiše obrazec podpore listi kandidatov. Kandidatne liste so DVK dolžne sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo.

26. 4. Začetek uradne predvolilne kampanje.

9. 5. DVK določi seznam potrjenih list kandidatov po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.

10. 5. DVK javno objavi seznam list kandidatov.

10. 5. Volivci lahko vpogledajo v volilne imenike in zahtevajo vpis, če niso vpisani v evidenco volilne pravice, ali popravek, če so podatki napačni.

15. 5. Oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko zahtevajo glasovanje po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi.

21., 22. in 23. 5. Predčasno glasovanje.

22. 5. Volivci, ki želijo glasovati na volišču v drugem okraju, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, pa lahko sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na svojem domu. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji ali DVK.

24. 5. Zaključek javne volilne kampanje in začetek volilnega molka.

26. 5. Splošno glasovanje.

27. 5. Okrajna volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti iz Slovenije.

3. 6. Ugotovitev izida glasovanja po pošti iz tujine.

3. 6. do 14. 6. Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja, priprava in objava končnega izida volitev v uradnem listu.

11. 6. DVK posreduje podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču; organizatorji kampanje morajo odstraniti plakate in druge oglaševalske vsebine.

27. 9. Organizatorji kampanje morajo zapreti transakcijske račune za volilno kampanjo.

13. 10. Organizatorji kampanje morajo v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje.