Napoved - STA-R, 26. 6. (sreda)

Ljubljana, 25. junija - V servisu STA-R bodo v sredo, 26. junija, na voljo tonski posnetki z naslednjih dogodkov:

TONSKO

9.30 minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec bo ob prvih dobavah hrane iz naslova Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v obdobju 2021-2027 skupaj s predstavniki Rdečega križa, Slovenske karitas, Mladinskega centra in Predstavništva Evropske komisije v Ljubljani obiskal Centralno skladišče Rdečega križa Ljubljana; ob 10. uri bo novinarska konferenca; skladišče Roje, Obvozna cesta 112, LJUBLJANA

10.00 novinarska konferenca podjetja Artana ob prevzemu vodenja Hotela Habakuk, na kateri bodo predstavili novo upravljavsko ekipo podjetja Artana pod vodstvom Auduna Lekveja ter vizijo in načrte za prihodnost; Hotel Habakuk, Pohorska 59, MARIBOR

11.00 podpis pogodbe za izgradnjo oskrbovanih stanovanj in pripadajoče komunalne infrastrukture na Šegovi ulici v Novem mestu, podpisali jo bodo novomeški župan Gregor Macedoni, direktor nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Andrej Hudoklin in predsednik uprave CGP Martin Gosenca; Rotovž, sejna soba, Glavni trg 7, NOVO MESTO

17.00 novinarska konferenca Radiotelevizije Slovenija (RTVS), na kateri bodo predstavili apel sveta RTVS za povišanje rtv-prispevka; Televizija Slovenija, avla, Kolodvorska 2, LJUBLJANA

telefon (sprejemanje servisa): 01/24 10 100
telefaks: 01/43 42 970
e-mail: desk@sta.si
STA-R: https://www.sta.si/sta-r

tz/tz
© STA, 2024