Prvo škropljenje proti zlati trsni rumenici

Ljubljana, 13. junija - Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je v teh dneh za posamezna območja v Sloveniji izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki v vinogradih širi zlato trsno rumenico.

Zatiranje te žuželke je tudi letos obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah na vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice, ki zajemajo vse tri vinorodne dežele.

Prvo škropljenje se izvede takoj po končanem cvetenju trte. Število škropljenj je določeno po občinah. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je zatiranje prenašalca obvezno povsod po Sloveniji. Natančnejši roki zatiranja so objavljeni na Agrometeorološkem portalu.

Uprava za varno hrano poudarja, da so sedaj dovoljeni insekticidi manj učinkoviti kot tisti v preteklosti, zato je še posebej pomembno dosledno upoštevanje rokov zatiranja.

jb/zc
© STA, 2024