Na ministrstvu opozarjajo na roke za vključitev v iztekajočo se shemo t. i. net meteringa

Ljubljana, 17. aprila - S koncem 2024 se izteka rok za vključitev investitorjev v fotovoltaične naprave za samooskrbo v sistem obračuna omrežnine za energijo po načelu t. i. net meteringa. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo zato investitorje opozarjajo na predpisane roke in obveznosti. Eden od teh je registracija pri elektrooperaterjih do konca tega leta.

Ljubljana.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Energetski zakon in uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije od leta 2016 določata obračun po t. i. sistemu net meteringa, po katerem lastnik nove sončne elektrarne omrežnino za energijo plačuje le za letno izračunano razliko med prejeto elektriko iz omrežja in oddano elektriko v omrežje.

Ta sistem letnega netiranja je bil zasnovan kot ukrep za spodbujanje investicij v obnovljive vire energije, predvsem sončne elektrarne gospodinjstev, a ga evropska zakonodaja ne dopušča več, zato je bilo treba zamejiti obseg odjemalcev s tovrstno samooskrbo tako, da se določi končni rok za vključitev v ta sistem, so v sporočilu za javnost pojasnili na pristojnem ministrstvu.

Tisti, ki bodo želeli vstopiti v sistem do konca tega leta, morajo izpolniti dva pogoja. Prvi je, da je odjemalec elektrooperaterju dal vlogo za soglasje za priključitev naprave do vključno 31. decembra 2023. Drugi pogoj pa je, da ga bo operater do vključno 31. decembra 2024 registriral kot končnega odjemalca s samooskrbo.

Ker je bila rast števila vlog za izdajo soglasja za priključitev ob koncu 2023 izjemen, saj je bilo decembra npr. vloženih 14.000 vlog, je pričakovati, da bo prihajalo do zamud tako pri elektrooperaterjih kot pri izvajalcih, ki postavljajo naprave za samooskrbo.

Ministrstvo in elektro podjetja investitorje zato pozivajo, da čim prej izvedejo vse aktivnosti, ki odpadejo nanje. Preden se investitor lahko registrira kot končni odjemalec s samooskrbo, mora imeti namreč poleg soglasja za priključitev tudi postavljeno napravo, sklenjeno pogodbo o samooskrbi z dobaviteljem električne energije in priklopljeno napravo s strani elektrodistributerja.

Brez vsega naštetega registracija ne bo možna, so jasni na ministrstvu.

Družba Borzen, ki je nova osrednja točka za dodeljevanje spodbud za obnovljive vire energije, je sicer prav v začetku tega meseca objavila nov razpis za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn v gospodinjstvih, pri katerih se bo omrežnina za energijo obračunavala še po načelu net meteringa. Na voljo je 14 milijonov evrov, nov razpis pa je bil potreben po tistem, ko je bil prejšnji, ki ga je objavil še Eko sklad, zaradi velikega navala predčasno zaključen. Vloge na Borzenu sprejemajo od ponedeljka, in sicer po elektronski poti.

Predvidoma od junija naj bi nato sledili še razpisi po novi shemi, po kateri bodo vsi tisti, ki bodo vložili nove vloge za soglasje, plačevati omrežnino za energijo na vso prejeto energijo iz omrežja.

jes/mlu
© STA, 2024