DOS ima pomisleke glede predlogov novel zakonov o gimnaziji in poklicnem izobraževanju

Ljubljana, 20. marca - V dijaški organizaciji pozdravljajo prizadevanja vlade po spremembah zakonodaje v vzgoji in izobraževanju, saj ocenjujejo, da ta potrebuje korenito prenovo. Tako podpirajo predloga novel zakonov o gimnazijah ter o poklicnem in strokovnem izobraževanju, a kljub temu izražajo določene pomisleke, tudi glede upoštevanja rezultatov NPZ.

Močan dvom imajo o spremembah 15. člena zakona o gimnazijah, ki določa, da se naj za vpis v srednje šole upoštevajo rezultati NPZ. Čeprav to pri vpisu v srednjo šolo zagotavlja večjo enakopravnost med učenci z enakimi rezultati, pa vseeno dvomijo, da bo to prineslo večjo objektivnost rezultatov z vidika merjenja dejanskega dolgotrajno pridobljenega znanja med učenci.

Izražajo tudi pomislek, da iz novega dokumenta ne bo razvidno, da so ekskurzije obvezne izbirne vsebine in seminarske naloge obvezen del pouka.

vi/apo/apo
© STA, 2024