Računsko sodišče pri poslovanju občine Semič v letu 2022 ugotovilo več nepravilnosti

Ljubljana/Semič, 13. marca - Računsko sodišče RS je pri pregledu poslovanja Občine Semič v letu 2022 odkrilo več nepravilnosti. Med drugim je nepravilnosti odkrilo prodajah nepremičnega premoženja, oddaji prostorov v najem, javnih naročilih in zadolževanju občinskih podjetij. Občini je zato za poslovanje izdalo mnenje s pridržkom in več priporočil.

Revizorji so med drugim ugotovili, da občina v eni najemni pogodbi in devetih pogodbah o brezplačni uporabi poslovnih prostorov pa ni določila obveznosti najemnika, da krije vse predpisane stroške.

V primeru izgradnje koloparka je občina aneks k pogodbi zaradi izvedbe več del v znesku 19.972 evrov sklenila šele po zaključku del.

Na javnem razpisu za področje kulture župana Polona Kambič prepozno prejetih dopolnitev vlog ni zavrgla s sklepom, zaradi česar so bila sredstva v znesku 19.127 evrov razdeljena nepravilno.

ako/apo
© STA, 2024