Občini Dol pri Ljubljani negativno mnenje računskega sodišča za del poslovanja v letu 2022

Ljubljana, 5. marca - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2022 in občini izreklo negativno mnenje.

Pomembnejše nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna, prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanja ter delovne uspešnosti in dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.

Občini je podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina že sprejela popravljalne ukrepe, kjer je bilo to mogoče.

tz/apo
© STA, 2024