Računsko sodišče Občini Kozje za poslovanje v letu 2022 izdalo negativno mnenje

Ljubljana, 1. marca - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Kozje v letu 2022 ter ji izreklo negativno mnenje, ker ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili v več primerih. Občini je podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Odzivnega poročila ni zahtevalo, ker je občina že sprejela ustrezne popravljalne ukrepe, kjer je bilo mogoče.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Kozje v letu 2022 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodajo nepremičnega premoženja in oddajo prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje ter druga področja poslovanja.

vi/tz/tz
© STA, 2024