Hoški župan opozarja na nezakonite posege v okolje in pasivnost inšpekcij

Hoče, 23. februarja - Hoški župan Marko Soršak opozarja na problematiko gradenj in posegov v okolje, za katere izvajalci nimajo gradbenega dovoljenja ali dela niso v skladu z njimi in s prostorskimi izvedbenimi akti občine. Kot pravi, nekateri gradijo, parkirajo in deponirajo brez ustreznih dovoljenj, inšpekcijskim službam pa pri tem očita pasivnost.

Občani jih opozarjajo na vrsto nedovoljenih posegov in pričakujejo, da bodo takšne nepravilnosti v najkrajšem času odpravljene. Vendar je po njegovem kar nekaj primerov prijav na pristojne inšpekcijske službe, ki so že leta brez epiloga.

Med primeri je navedel, da se že nekaj let ukvarjajo z nelegalnim parkiriščem za tovorna vozila sredi stanovanjskega naselja v Radizelu. Najbližji sosedje se že leta obračajo na vse mogoče institucije, ki odgovarjajo, da niso pristojne ali pa ne zaznavajo kršitev.

gm/mlu
© STA, 2024