Z vladno uredbo korak bližje ustanovitvi Regijskega parka Pohorje

Ljubljana, 31. januarja - Vlada je danes sprejela uredbo o Regijskem parku Pohorje. Soustanovitelji parka so poleg vlade še občine Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica, kar pomeni, da morajo pred začetkom veljave akta o zavarovanju tega območja to potrditi tudi občinski sveti teh lokalnih skupnosti.

Z novim zavarovanim območjem po navedbah ministrstva za naravne vire in prostor ohranjajo krajinsko pestrost in značilnosti krajine na Pohorju ter zagotavljajo ohranjanje biotske raznovrstnosti in ugodno stanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst.

Na območju parka ne bo dovoljeno posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti, ki bi ogrožale krajino ali uničevale pohorske potoke, barja, jezerca, planje ali pomembne življenjske prostore rastlin in živali. Gospodarjenje s kmetijskimi površinami in gozdom se ne bo spremenilo.

ase/mlu
© STA, 2024