Ustavno sodišče zadržalo izvajanje dela gradbenega zakona

Ljubljana, 1. decembra - Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti dela gradbenega zakona, ki se nanaša na objekte daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja, zadržalo njegovo izvajanje do končne odločitve sodišča. Do takrat prav tako ni dopustna izvršba inšpekcijskega ukrepa.

Državni svet je zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 146. člena gradbenega zakona, ki se nanaša objekt daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja, na ustavno sodišče podal na predlog svetnika Leopolda Pogačarja. Ta člen namreč omogoča izdajo novih dovoljenj za objekte daljšega obstoja, to pa lahko po navedbah državnih svetnikov predstavlja veliko grožnjo naravnemu okolju, rastlinam, živalim, naravnemu ekosistemu in naravnim vrednotam.

Po presoji sodišča so posledice, ki bi nastale z izvrševanjem te ureditve, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči začasno zadržanje.

bdo/bg/bg
© STA, 2023