Za zmanjšanje energetske revščine pet milijonov evrov

Ljubljana, 1. decembra - Eko sklad je objavil javni poziv za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za zmanjševanje energetske revščine. Na voljo je skupno pet milijonov evrov, prijavijo pa se lahko vsa gmotno ogrožena gospodinjstva, ki prebivajo v energetsko neučinkovitih stavbah ali v neustreznih bivanjskih razmerah.

Gospodinjstva lahko sredstva prejmejo za izvedbo enega ali več ukrepov, med katerimi so toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oziroma kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu, vgradnja energijsko učinkovitih oken ali vrat.

Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacije ukrepov znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18.000 evrov z davkom na dodano vrednost.

mlu/jes/bg
© STA, 2023