Zagovornik: Ugotovljene nepravilnosti računskega sodišča smo odpravili

Ljubljana, 28. novembra - Zagovornik načela enakosti je nepravilnosti, ki jih je glede njegovega poslovanja za lani ugotovilo računsko sodišče, že odpravil. Z izjemo postopkov javnega naročanja, za katere bodo računskemu sodišču poslali odzivno poročilo in akcijski načrt, v katerem bodo predvideli ukrepe in roke za nadaljne poslovanje.

Računsko sodišče je namreč Zagovorniku izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je ugotovilo, da Zagovornik za storitve grafičnega oblikovanja, tiskanja ter prevajanja in lekture v skupnem znesku 88.863 evrov ni izvedel postopka oddaje javnega naročila.

Zagovornik odgovarja, da so bile naročilnice izdane na podlagi zakona o javnem naročanju. Za posamezno vrsto storitev je bilo sklenjenih več pogodb, saj je bilo le tako mogoče uresničiti zakonsko določene cilje Zagovornika, upoštevajoč različne ciljne skupine, ki jih nagovarja.

lem/lte
© STA, 2023