Na občnem zboru ob 20. obletnici SKS poziv k reformi zakonodaje o manjšinskem šolstvu

Celovec, 27. novembra - Občni zbor Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk je v soboto v Globasnici pozval k nujni reformi zakonodaje o manjšinskem šolstvu in sklicu delovne skupine s predstavniki slovenske manjšine. Na občnem zboru, ki je potekal ob 20. obletnici ustanovitve te organizacije koroških Slovencev, je bil Bernard Sadovnik znova izvoljen za njenega predsednika.

V sprejeti resoluciji so se zavzeli za spremembo zakona o manjšinskem šolstvu, ki mora vsebovati opredelitev dvojezične predšolske pedagogike v zveznem zakonu, vzdrževanje in razvijanje ter ohranitev malih dvojezičnih osnovnih šol nižje stopnje ter s spremembo zakona o zasebnih šolah zagotavljanje ponudbe za izobraževanje izven avtohtonega območja manjšine.

S svojimi zahtevami se pri Skupnosti pridružujejo seznamu zahtev, o katerih se je sredi oktobra dogovoril sosvet za koroške Slovence.

sg/mc/sg
© STA, 2023