Visokošolski zavodi lahko zaradi poplav prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti

Ljubljana, 9. avgusta - Katastrofalne poplave, ki so prizadele velik del Slovenije v preteklih dneh, vplivajo tudi na študentke in študente. Nekateri so odrezani od sveta, brez cestnih, spletnih ali telefonskih povezav, njihov dom je poškodovan ali celo uničen.

Mnogi študenti, ki niso bili prizadeti, pomagajo pri odpravljanju posledic poplav. Ker se približuje izpitno obdobje, je ministrstvo za visoko šolstvo obvestilo visokošolske zavode, da lahko, če presodijo, da je to potrebno, prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti.

Zakon o visokem šolstvu določa, da se vpis v študijske programe z javno veljavnostjo opravi najpozneje do 30. septembra. Iz upravičenih razlogov pa se lahko rok za vpis podaljša za en mesec. To pomeni, da lahko visokošolski zavodi, če presodijo, da zato obstajajo utemeljeni razlogi, omogočijo študentkam in študentom vpis do 30. oktobra.

vi/sag/sag
© STA, 2023