Jelenjad povzroča vse večjo škodo na Cerkljanskem

Cerkno, 9. junija - Kmetom in lastnikom gozdov na Cerkljanskem vse večjo škodo povzroča jelenjad. Na pobudo krajanov so zato na Občini Cerkno oblikovali posvetovalno skupino, včeraj pa so skupno rešitev za problem prenamnožitve jelenjadi na okrogli mizi na Bukovem pri Cerknem iskali predstavniki različnih ustanov, kmetov, lovcev in ministrstva za kmetijstvo.

Cerkno, Bukovo.
Okrogla miza o problematiki prekomernega števila jelenjadi na Cerkljanskem.
Foto: STA

Kmet in lovec Stanko Makuc je poudaril, da se zaradi paše jelenjadi izčrpavajo tla, v gozdu vse bolj opažajo izginjanje žlahtnih listavcev, zaradi iztrebkov je ogroženo tudi zdravje goveda.

Kmetje so začeli monitoring, s katerim želijo ugotoviti realno stanje. Član posvetovalne skupine Ivan Mavri je kot veliko težavo izpostavil prav pomanjkanje realnih podatkov o številu jelenjadi na območju. Zato tudi ni jasno, ali je zadosten predvideni odvzem 1900 osebkov iz okolja v naslednjih dveh letih.

np/pv/bg
© STA, 2023