Vlada zadolžila notranjega ministra za reorganizacijo policije po vstopu Hrvaške v schengen

Ljubljana, 8. junija - Vlada se je seznanila z letnim poročilom o delu policije v letu 2022, ki ga bo posredovala DZ. Ministra za notranje zadeve Boštjana Pokljukarja je pooblastila za podpis sporazuma o razreševanju položaja uslužbencev policije po vstopu Hrvaške v schengen in ustanovila delovno skupino za pripravo predloga resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete.

Med prednostnimi nalogami policije v lanskem letu notranje ministrstvo med drugim izpostavlja preprečevanje nasilja v družini, femicida, nasilja med vrstniki in ustrezno upravljanje nedovoljenih migracij.

Izpostavili so tudi poročilo direktorata za policijo in druge varnostne naloge o opravljenem izrednem nadzoru nad delom policije med varovanjem javnih shodov v letih 2020 in 2021. Med rezultati poročila med drugim navajajo uvedbo predkazenskih postopkov.

vte/lte/lte
© STA, 2023