Žalska občina končuje tretjo fazo ureditve ekonomsko-poslovne cone Arnovski gozd

Žalec, 3. junija - Žalska občina bo ta mesec končala tretjo fazo ureditve ekonomsko-poslovne cone Arnovski gozd. V okviru ureditve je izvajalec del, slatinsko podjetje KIT-AK, prestavilo transportni vodovod velikega premera in zgradilo vodovodno omrežje skupaj s priključki na gradbene parcele. Vrednost celotne ureditve cone je ocenjena na skoraj tri milijone evrov.

V okviru projekta so zgradili tudi meteorno kanalizacijo z zadrževalnikom meteornih vod in odvodnim kanalom do potoka Ložnica ter fekalno kanalizacijo za odvajanje fekalnih odplak iz bodočih poslovnih objektov z območja širitve poslovne cone na centralno čistilno napravo v Kasazah, so sporočili z žalske občine.

lpc/mrn
© STA, 2023