Pravila STA pri spremljanju volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Ljubljana, 5. oktobra - STA v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila za spremljanje volilne kampanje za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra 2022. Pravila veljajo tudi za drugi krog županskih volitev, ki bo 4. decembra 2022.

V času volilne kampanje, ki se bo začela 20. oktobra in končala v petek, 18. novembra 2022 opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo STA v novinarskih prispevkih v splošnem servisu spremljala pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z volitvami.

STA bo nepristransko in neodvisno v skladu s svojo uredniško politiko, volilno in medijsko zakonodajo ter poklicno novinarsko etiko ob upoštevanju kadrovskih in finančnih zmožnosti novinarsko spremljala pomembnejša in za širše okolje bistvena dogajanja v zvezi z volitvami, pri čemer bo posebno pozornost namenila dogajanjem na državni ali regijski ravni ter volitvam županov v mestnih občinah in drugih večjih regijskih središčih.

O vsebini, načinu in dolžini poročanja o dogodkih bo odločalo uredništvo STA samostojno, pri čemer se bo trudilo zagotoviti relativno enakopravno zastopanost kandidatov, strank in kandidatnih list v posameznih lokalnih skupnostih. Pri tem bo smiselno upoštevalo dosedanje rezultate strank in list ter njihovo zastopanost na ravni države.

Z začetkom volilne kampanje bo STA začela objavljati posebno napoved dogodkov v okviru volilne kampanje ter poseben dnevni pregled dogajanja, povezanega z volitvami.

STA se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibala objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

STA bo v skladu z uredniško politiko objavljala novice o strokovno izvedenih raziskavah javnega mnenja, pri čemer bo navedla izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.

Za plačana volilna propagandna sporočila bo na voljo servis O-STA. Volilne oglaševalske vsebine bodo v tem servisu objavljene z navedbo naročnika. Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik, objavljeni na spletni strani https://o-sta.si/.

STA nima vpliva na objavo informacij v drugih servisih in medijih, ki so naročniki agencijskega servisa STA, saj imajo ti za spremljanje volitev lastna pravila.