Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Stranke za urejanje odnosov s Hrvaško in naklonjene kandidaturi za VS ZN

Stranke in kandidatne liste, ki se bodo na volitvah potegovale za vstop v DZ, med ključnimi temami, ki bi jih bilo treba nasloviti v odnosih s sosedami, izpostavljajo urejanje vprašanj s Hrvaško ter skrb za Slovence. Večinoma podpirajo kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v letih 2024 in 2025.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim vprašanja o odnosih s sosednjimi državami ter državami, ki veljajo za ključne slovenske zaveznice, pa tudi o odnosih z azijskima velesilama Kitajsko in Indijo, ter o stališču do kandidature za Varnostni svet ZN.

Glede tega, ali so odnosi s sosedami zdaj boljši ali slabši kot pred štirimi leti, stranke nimajo enotnega mnenja, enako velja za odnose z zaveznicami, kot so ZDA, Nemčija, Francija, Velika Britanija.

Med prioritetami na področju odnosov s sosedami večinoma omenjajo urejanje odprtih vprašanj s Hrvaško, pa tudi skrb za manjšine in gospodarsko sodelovanje.

Večina strank podpira krepitev sodelovanja, predvsem gospodarskega, s Kitajsko in Indijo.

Večinsko so tudi naklonjene kandidaturi Slovenije za sedež nestalne članice Varnostnega sveta ZN.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:

1. Ali so odnosi s sosedami po vašem mnenju boljši ali slabši kot pred štirimi leti? Naštejte tri ključne teme, ki jih boste prioritetno naslovili v odnosu do sosednjih držav.
2. Ali so odnosi z glavnimi zaveznicami, kot so ZDA, Nemčija, Francija, Velika Britanija, boljši ali slabši kot pred štirimi leti?
3. Ali naj Slovenija krepi in poglablja odnose s Kitajsko in/ali Indijo ali pa naj ostane bolj previdna in zadržana?
4. Ali ste naklonjeni kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN?

DeSUS

Zdi se jim, da so odnosi s sosedami boljši kot pred štirimi leti. Kot prioritetne teme v odnosih s sosedami vidijo vstop Hrvaške v schengen, gradnjo avtocestne povezave Postojna - Jelšane ter krepitev sodelovanja na obrambno-varnostnem področju z vsemi sosedami. Po drugi strani se jim zdi, da so odnosi z glavnimi zaveznicami slabši. So za krepitev sodelovanja s Kitajsko in Indijo, predvsem na gospodarskem in okoljevarstvenem področju. Naklonjeni so kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

Domovinska liga

Ključne teme, ki bi jih prioritetno naslovili v odnosu do sosednjih držav, so urejanje mejnega spora s Hrvaško, prevzem hrvaškega dela jedrskih odpadkov krške nuklearke ter položaj zamejcev. Odnosi z glavnimi zaveznicami se jim zdijo boljši kot pred štirimi leti. Podpirajo sodelovanje z Indijo in Kitajsko, ker sta po njihovem mnenju to obetavna trga. Podpirajo tudi kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

Državljansko gibanje Resni.ca

Odnosi s sosedami se jim zdijo slabši kot pred štirimi leti, kot možen razlog omenjajo retoriko premierja na družbenih omrežjih. Prioritetna vprašanja so po njihovi oceni zaprtje krške nuklearke, gospodarsko povezovanje ter turizem. Tudi odnosi z glavnimi zavezniki so se po njihovi oceni poslabšali, razlog spet vidijo v "nespretni, celo žaljivi" retoriki premierja na družbenih omrežjih. So za krepitev gospodarskih vezi in odnosov s Kitajsko, podpirajo tudi kandidaturo za Varnostni svet ZN.

Gibanje Svoboda

Zavzemajo se za dobrososedske odnose z vsemi sosedami. Opozarjajo na skrb za narodne manjšine, blagovno in storitveno menjavo, povezljivost v energetiki in prometu ter napovedujejo uporabo vseh pravnih in diplomatskih sredstev za razrešitev odprtih mejnih vprašanj s Hrvaško ter implementacijo arbitražne razsodbe. Dodatno pozornost bi namenili poglabljanju odnosov s hitro rastočimi gospodarstvi. Menijo, da mora Slovenija postati ugledna, zanesljiva in zaželena mednarodna partnerica. Glede kandidature za Varnostni svet ZN menijo, da mora biti ta, če bo Slovenija z njo nadaljevala, nujno usmerjena v reševanje najbolj perečih vprašanj, ki ogrožajo mir na Zemlji.

Levica

Ocenjujejo, da je sedanja vlada poglobila odnose z Madžarsko ter od nje prevzela avtoritarne prakse. Okrepila je tudi odnose s Hrvaško, s katero po njihovem mnenju sodeluje pri represivni politiki do migrantov in se v škodo Slovenije dogovarja o skupnem ribolovnem območju. Zavzemali se bodo za odstranitev žice z meje, prekinitev nelegalnega vračanje migrantov. Zahtevali bodo upoštevanje zakona o Slovencih v Italiji ter notificirali nasledstvo avstrijske državne pogodbe. Menijo, da je vlada kredibilnost države zapravila s tviti premierja. So za poglabljanje miroljubnega ekonomskega in političnega sodelovanja z azijskimi državami. Podpirajo kandidaturo za Varnostni svet ZN.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Ocenjujejo, da so odnosi z Madžarsko boljši, z ostalimi tremi sosedami pa bolj ali manj enaki. Po njihovi oceni z Italijo ni konkretnega sodelovanja, čeprav je ena pomembnejših držav Evrope, medtem ko glede odnosov s Hrvaško po njihovi oceni veliko pove dejstvo, da v 30 letih ni bila zgrajena avtocestna povezava med Koprom in Dragonjo. Glede odnosov z glavnimi zaveznicami pravijo, da nihče ne ve, ali so odnosi boljši ali slabši. So za krepitev odnosov s Kitajsko in Indijo ter podpirajo kandidaturo za Varnostni svet ZN.

LMŠ

Poudarjajo pomen dobrih odnosov s sosedami ter menijo, da "finančni in vsebinski vazalni odnosi" aktualnega premierja z madžarskim kolegom škodijo nacionalnim interesom, zato jih je treba redefinirati. So za krepitev sodelovanja s sosedami tam, kjer imamo skupne interese. Podpirajo krepitev transatlantskega zavezništva ter internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, pa tudi ciljno usmerjeno humanitarno in razvojno sodelovanje. Odnosi z glavnimi zaveznicami se jim zdijo slabši, kot razlog omenjajo ravnanje premierja. So za krepitev sodelovanja z državami, ki niso članice EU, so pa lahko zelo dobre gospodarske partnerice. Podpirajo tudi kandidaturo za Varnostni svet ZN.

Naša dežela

Verjamejo, da je treba vedno skrbeti, da so odnosi z sosedami na najvišji možni ravni. So za krepitev gospodarskega sodelovanja, spodbujanje čezmejnih projektov ter zavzemanje za zaščito in dober življenjski standard manjšin na obeh straneh. Spodbujali bi tudi znanstveno in raziskovalno sodelovanje. Ocenjujejo, da je ukrajinska vojna povezala članice EU ter ZDA in Veliko Britanijo v enotnem vrednostnem sistemu. Menijo, da mora Slovenija samozavestno in odločno krepiti dobre odnose z vsemi državami članicami ZN ter so za kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

Naša prihodnost in Dobra država

Ocenjujejo, da so se odnosi izboljšali le z Madžarsko, z ostalimi sosedami pa ni sprememb ali so celo manj aktivni. Med ključnimi prednostnimi temami so našteli čezmejno sodelovanje z manjšinami, koordinirano medsosedsko sodelovanje glede ključnih regionalnih tem ter geopolitično pozicioniranje. Zavračajo navedbo, da so države, kot so ZDA, Nemčija, Francija, Velika Britanija, glavne slovenske zaveznice, ter se zavzemajo za tesnejše sodelovanje s članicami EU in Zahodnim Balkanom. Za odnose z Azijo naj si Slovenija po njihovem mnenju prizadeva v okviru evropskih iniciativ, v članstvu v Varnostnem svetu ZN pa ne vidijo dodane vrednosti.

NSi

Menijo, da so odnosi s sosedami zdaj boljši kot pred štirimi leti, ključne prednostne teme se jim zdijo boljše varovanje zunanjih meja EU za večjo varnost, zaščita slovenske manjšine ter krepitev gospodarskega sodelovanja. Boljši se jim zdijo tudi odnosi z glavnimi zaveznicami. So za krepitev gospodarskih odnosov s Kitajsko in Indijo, ki morajo temeljiti tudi na izmenjavi znanja, inovacij in tehnološkega napredka. Opozarjajo, da Kitajska predstavlja največji izziv v zunanji in varnostni politiki. Zavzemajo se za skupni stalni sedež EU v Varnostnem svetu ZN.

Piratska stranka Slovenije

Odnosi s sosedami se jim zdijo boljši, predvsem na račun Madžarske, a opozarjajo, da gre to večinoma na škodo Slovenije in njenih gospodarskih interesov. Odnosi z glavnimi zaveznicami pa se jim zdijo slabši. Pri sodelovanju s Kitajsko in Indijo bi morala Slovenija po njihovem mnenju ostati previdna in zadržana. Naklonjeni so kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

Povežimo Slovenijo

Po njihovi oceni so odnosi s sosednjimi državami boljši kot pred štirimi leti. Kot ključno temo pri odnosu z Avstrijo vidijo rast gospodarskega sodelovanja in zaščito slovenske narodne skupnosti, pri odnosih s Hrvaško izpostavljajo sodelovanje na trenutni schengenski meji, saj je v slovenskem interesu, da se ta meja čim prej premakne na hrvaško južno mejo. So za večje vključevanje manjšin kot partnerja pri krepitvi odnosov s sosedami. Tudi sicer menijo, da se zunanjepolitični odnosi večinoma krepijo v pozitivni smeri. Glede sodelovanja s Kitajsko in Indijo pravijo, da mora Slovenija izkoristiti svoj geostrateški položaj. Podpirajo kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

SAB

Menijo, da bo prioritetna naloga Slovenije v prihajajočem obdobju povrnitev ugleda. Ocenjujejo, da je napredoval le odnos z Madžarsko, vendar na škodo slovenskih državljanov in države. Kot ključne teme navajajo imenovanje posebnega odposlanca vlade za Zahodni Balkan, nadaljnje sodelovanje z državami nekdanje Jugoslavije in pomoč v pristopnih pogajanjih z EU ter dokončno rešitev odprtih vprašanj s sosedami. Pravijo, da je odnose z glavnimi zaveznicami glede na "blatenja in ekscese, ki si jih je privoščil premier", težko oceniti kot boljše. Pri sodelovanju s Kitajsko in Indijo mora Slovenija zasledovati svoj interes. Podpirajo kandidaturo za Varnostni svet ZN.

SD

Menijo, da so se intenzivirali predvsem odnosi z desno usmerjenimi vladami sosednjih držav. V odnosih s sosedami bi prioritetno naslovili reševanje odprtih vprašanj s Hrvaško, predvsem glede implementacije arbitražne razsodbe, več bo treba storiti na področju energetske in prometne infrastrukture ter urediti nerešena vprašanja, s katerimi se sooča prebivalstvo na večjezičnih območjih. Ocenjujejo, da Slovenija v zadnjem mandatu ni pridobila na ugledu in prepoznavnosti v svetu. So za močno in strateško premišljeno zunanjo politiko, tudi v odnosu s Kitajsko in Indijo, ter izpostavljajo gospodarske interese in sodelovanje v znanosti. Podpirajo kandidaturo za Varnostni svet ZN, a mora biti to državni projekt.

SDS

Ocenjujejo, da so odnosi s sosedami boljši oziroma še nikoli niso bili tako dobri. Kot ključne teme navajajo problematiko v severnem Jadranu v smislu sožitja biotske raznovrstnosti, turizma, energetike, pomorske infrastrukture, kibernetsko varnost, varovanje okolja. Tudi odnosi z glavnimi zaveznicami se jim zdijo boljši, pri čemer izpostavljajo ZDA. So za poglabljanje odnosov z vsemi državami sveta, za spodbujanje slovenskih gospodarskih interesov v indo-pacifiški regiji in sodelovanje v azijsko-evropskih forumih ter na perspektivnih trgih v državah Srednje Azije. Podpirajo kandidaturo za Varnostni svet ZN, ki jo vidijo kot nadaljevanje aktivne zunanje politike po uspešno izvedenem predsedovanju Svetu EU.

SNS

Kot ključne prioritete v odnosih s sosedami navajajo rešitev vprašanja jedrskih odpadkov s Hrvaško, izstop iz arbitraže razsodbe ter ponoven začetek pogovorov o meji s Hrvaško "na zgodovinskih dejstvih in zavedanju, da arbitražna razsodba ne velja". Glede odnosov z ZDA, Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo pravijo, da temeljijo na prikimavanju in izvrševanju njihovih zahtev. Krepitev sodelovanja s Kitajsko in Indijo se jim zdi nujna. Verjamejo, da bo kandidatura Slovenije za Varnostni svet ZN sprejeta, ker bo Zahod glasoval proti Belorusiji.

Vesna

Odnosi s sosedami se jim zdijo boljši, kar temelji na trenutni konservativni sestavi vlad v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Kot ključne točke v odnosih s sosedami navajajo vzpostavitev učinkovite železniške povezave za tovorni promet iz Luke Koper do cargo-centrov v sosednjih državah, zaščito okolja in skupno skrb za kakovost rek in morja ter medsebojno priznavanje zdravstvenega zavarovanja zaposlenih. Odnosi z glavnimi zaveznicami se jim zdijo slabši zaradi "solo akcij" premierja. Menijo, da mora Slovenija zagovarjati močno in delujočo skupno zunanjo politiko EU. Podpirajo kandidaturo za Varnostni svet ZN, a "z vlado, ki bo bolje spoštovala demokratične standarde".

Zavezništvo osvobodimo Slovenijo/Gibanje Zedinjena Slovenija

Menijo, da je Slovenija v podrejenem položaju v odnosu do sosednjih držav. Kot pravijo, so deli slovenskega ozemlja pod okupacijo Hrvaške, zaznavajo tudi kršitve pravic "domorodnih Slovencev" na avstrijskem Koroškem. Odnosi z glavnimi zaveznicami se jim zdijo približno enaki kot pred štirimi leti. Pravijo, da naj bo Slovenija zmerna in poštena v odnosih z vsemi državami. Kandidaturo za Varnostni svet ZN zavračajo, "dokler v MZZ ne dobimo domoljubnih diplomatov, ki so vredni tega imena".

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Na vprašanja nista odgovorili listi Za Ljudstvo Slovenije ter Gibanje zdrava družba.