Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Večina za dvig obrambnega proračuna, tudi na račun opreme, uporabne za zaščito in reševanje

Stranke, ki kandidirajo na volitvah, v veliki večini zagovarjajo dvig obrambnega proračuna, pri čemer mnoge izpostavljajo, da ta zajema tudi sistem zaščite in reševanja. Manj pa so si enotne v pogledih na to, v kaj bi investirali, ko gre za opremljanje Slovenske vojske (SV), pa tudi o tem, katere grožnje pretijo Sloveniji.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim vprašanja, vezana na obrambo in varnost.

Stranke so v odgovorih o obrambnem proračunu in nabavah v SV v veliki meri spomnile na zaveze Slovenije do Nata, zdi se jim tudi prav, da ima SV pogoje in opremo za delo. A bi mnoge stranke vlagale zlasti v opremo, ki jo je možno uporabiti tudi za civilne naloge.

Zagotavljajo, da Slovenija ni vojaško ogrožena, a se zavedajo, da vojna v Ukrajini vpliva tudi na občutek varnosti pa tudi na zagotavljanje kakovosti življenja v Sloveniji.

Večina je proti vrnitvi naborniškega sistema. Izrazito za so se izrekli le v SNS in DOM, so pa v več drugih strankah pustili možnost za razpravo, večinoma namreč menijo, da bi morali o tem doseči širši družbeni konsenz.

Med prvimi kadrovskimi potezami vsake nove vlade so praviloma menjave na vodstvenih položajih v Sovi in policiji, zelo kmalu pa tudi v vojski. Zlasti stranke, ki niso vladne, ne skrivajo, da bo do menjav prišlo, če pridejo v vladi, pri čemer izpostavljajo po njihovem izrazito politično kadrovanje v tokratni vladi. Ne glede na to pa večina strank, tudi vladne, navajajo, da bi morali biti organi vojaško-varnostnega sistema vodeni nepolitično, podlaga za izbiro kadra pa bi morale biti kompetence.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:

1. Ali podpirate povečevanje izdatkov za obrambo? Kolikšen delež BDP naj se nameni za obrambo in kako hitro naj bi se to doseglo?
2. Ali boste izpeljali trenutno načrtovane investicije v vojsko ali bi katero od njih ustavili?
3. Od kje po vašem mnenju preti glavna grožnja Sloveniji in njeni varnosti?
4. Se zavzemate za ponovno uvedbo naborniškega sistema?
5. Ali bi zamenjali ljudi na ključnih mestih v varnostnih strukturah (policija, Slovenska vojska, Sova)?

Domovinska liga

Podpirajo povečevanje izdatkov za obrambo, za ta segment naj se nameni dva odstotka BDP v naslednjih štirih letih. Na vprašanja o investicijah so odgovorili, da je ključen kriterij, ali investicije prispevajo k obrambni sposobnosti Slovenije. Nasprotujejo investicijam, ki zgolj krepijo logistiko Natovih vojaških posredovanj v tujini. Glavno grožnjo Sloveniji in njeni varnosti po njihovi oceni predstavljajo tujci, ki v državo prihajajo nezakonito. Sicer pa se zavzemajo za ponovno uvedbo naborniškega sistema, jasno pa so navedli tudi, da bi zamenjali ljudi na ključnih mestih v varnostnih strukturah.

Državljansko gibanje Resni.ca

Izdatki za opremljanje vojske niso namenjeni samo opremi za bojevanje, ampak tudi za civilno reševanje, so opozorili. Delež BDP, namenjen za ta segment, pa naj se določi skladno z gospodarsko rastjo in zadolženostjo države. "Ne moremo namreč trošiti, če ne ustvarjamo," menijo. Bi pa ustavili nakupe dragih tankov, "ki so bolj ali manj namenjeni misijam v tujini". Na vprašanje, od kje preti glavna grožnja Sloveniji in njeni varnosti, so zapisali: "Iz Twitter računa našega premierja." So proti vrnitvi naborniškega sistema, ker menijo, da je prisilno služenje vojaškega roka neučinkovito. Bolj učinkovito je stimulativno nagrajevanje za opravljanje osnovnih vojaških veščin, so prepričani. V varnostnih strukturah bi zamenjali "tiste, ki so bili na te položaje nastavljeni zaradi političnih vezi, ne pa tudi zaradi svojega znanja, veščin in izkušenj".

Gibanje Svoboda

SV je za našo varnost nepogrešljiva, zato bodo zagotavljali njeno ustrezno opremljenost in pripravljenost. Pri določanju višine izdatkov za obrambo je treba upoštevati aktualne varnostno-obrambne izzive ter povečanje nepredvidljivosti mednarodnega varnostnega okolja. O številkah se niso izrekli. Pri načrtovanju investicij v SV bodo opremo prvenstveno skušali pridobiti od slovenskih podjetij, prednost bodo dali zmogljivostim z dvojno uporabnostjo - za izvajanje temeljnega poslanstva SV kot tudi za njeno sodelovanje pri zaščiti in reševanju. Pri vprašanju o grožnjah so spomnili na vojno v Ukrajini, ki vpliva tudi na občutek varnosti med našimi državljani. Nasprotujejo ponovni uvedbi obveznosti služenja vojaškega roka, saj "krši svobodno voljo ljudi, moti njihov izobraževalni in delovni proces, ima negativne ekonomske učinke in nenazadnje zmanjšuje kvaliteto vojske". Glede tega bi bilo sicer treba doseči širši politični in družbeni konsenz, menijo. Zaposleni v varnostno-obrambnih ter zaščitno-reševalnih organih in službah pa si zaslužijo strokovno in ne politično vodstvo, menijo. Zlorabe in škodljive vplive politike na institucije bi preprečevali z nadaljnjo profesionalizacijo in krepitvijo ustreznega civilnodružbenega nadzora.

Levica

Povečanja izdatkov za obrambo ne podpirajo, razen morda za zaščito in reševanje. Pred odločitvijo o deležu BDP je treba doseči družbeni konsenz o tem, kakšno vojsko želimo, če sploh. Zahtevajo zaustavitev vseh načrtovanih nakupov orožja, saj krepijo le "intervencijske sposobnosti sodelovanja SV vojnah, v katerih se uresničuje imperialistične interese jedrnih držav Nata". Slovenija ni vojaško ogrožena, so spomnili. Največja grožnja je ravno imperialistična politika, t. i. "zaveznikov", ki je glavni vir konfliktov in nestabilnosti v svetu, menijo. Vsakemu poskusu ponovne uvedbe naborništva bodo nasprotovali z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Ljudi v varnostnih strukturah pa bi zamenjali, saj je "še posebej v času zadnje vlade vladajoča politika na vodilne položaje v represivnih aparatih države (in tudi širše v javni upravi) postavila zveste strankarsko opredeljena kadre, katerih strokovnost in osebna integriteta sta močno vprašljiva". Nadomestili bi jih "z ljudmi, ki so odporni na korupcijo in klientelizem". Za to je treba povečati vlogo zaposlenih pri imenovanjih, vzpostaviti transparentne kadrovske postopke ter varovalke pred korupcijo in konflikti interesov ter dosledno uveljavljati tudi kazensko in materialno odgovornost.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Povečanja izdatkov "absolutno ne" podpirajo, saj Slovenija ni država, ki bi kogarkoli napadla, prav tako nima nobene sosede, ki bi jo lahko napadla, saj smo vsi del iste družine v Natu, menijo. "Zaradi naše majhnosti bi morali raje kot na norem oboroževanju graditi na vojaški nevtralnosti v sklopu Nata, kar bi bil unikum, ni pa nemogoče," so navedli in dodali, da so naši nakupi orožja na nivoju Nata "le kapljica v ocean". "V primeru, da bi nas pa, Bog ne daj, napadla kakšna od velesil, ki ni v Natu, nam pa niti vsakoletno oboroževanje s 100-odstotnim proračunom ne bi kaj dosti pomagalo," so prepričani. Glavna grožnja Sloveniji in njeni varnosti sicer po njihovih besedah preti "od neumnih evropskih političnih glav, ki niso uspele preprečiti vojne v Ukrajini". Vse "posle" okoli vojske bi skrbno pregledali, se pogovorili z odgovornimi na nivoju Nata in se šele kasneje odločili o morebitnem ukrepanju. Vrnitve naborniškega sistema ne podpirajo. Na vprašanje o morebitnih menjavah pa so odgovorili: "Ne brezglavo in brez tehtnih argumentov, saj Slovenija vendar še vedno velja za najvarnejšo državo na svetu."

LMŠ

V luči aktualnih obrambno-varnostnih izzivov je ključno redefinirati potrebe po financiranju in nabavah na obrambnem področju, menijo. Vztrajajo pri načrtu iz časa vlade Marjana Šarca za postopno zviševanje obrambnih izdatkov proti 1,5 odstotka BDP, "kar je nujno uresničiti čim prej". Ustavili bi nakupe oklepnikov 8x8, podpirajo pa krepitev zmogljivosti, ki so uporabne pri sistemu zaščite in reševanja, in zmogljivosti zoper hibridne grožnje. Nabaviti in stalno posodabljati je treba protioklepne in protiletalske sisteme ter različne oblike dronov, so navedli. Ocena ogroženosti Slovenije je nizka, da bo tako ostalo, pa "je pomembno, da tudi vladajoča politika po nepotrebnem ne izziva z nepremišljenimi dejanji". Ob vojni v Ukrajini se je po njihovem sicer pokazalo, da je Nato garant zagotavljanja varnosti članicam. Naborništva ne podpirajo, čeprav je to "vedno alternativa, o kateri je vredno razpravljati". Treba pa je krepiti t. i. vojaško strateško rezervo ter prostovoljno služenje vojaškega roka. Policija potrebuje celovito depolitizacijo, preiskovalna komisija DZ je namreč pokazala, da je proces negativne kadrovske selekcije pod aktualno vlado prišel tudi do nižjih nivojev vodenja policije, so navedli.

Naša dežela

Podpirajo povečanje izdatkov za obrambo, in sicer približevanje dvema odstotkoma BDP v prihodnjih letih. Investicije so nujne, ne le zaradi zaščite vojakinj in vojakov, temveč tudi zaradi zavez Natu. A hkrati menijo, da bi morali biti nakupi bolj premišljeni in prilagojeni potrebam naše vojske. Zagotovili bi 20 odstotkov obrambnega proračuna za razvoj in opremljanje. So za naborniški sistem, a sistem bi bilo treba prilagoditi času. Moral bi biti prostovoljen, na voljo tudi za ženske z minimalno plačo in priznano delovno dobo. Predlagajo še vzpostavitev obvezne vojaške rezerve. Na ministrstvu za obrambo, s posebnim poudarkom na organih v sestavi, zagovarjajo transparentno in karierno kadrovsko politiko. Predlagajo reorganizacijo SV z ustanovitvijo treh nivojev poveljevanja (strateški, operativni in taktični nivo) in vrnitev na brigadno in bataljonsko organizacijsko strukturo (ukiniti polkovno). Pa tudi združevanje OVS in Sove za potrebe sistema zgodnjega opozarjanja in učinkovitejše podpore državnim odločevalcem. Največja grožnja Sloveniji pa je zanje nezadostna prehranska varnost in nezadostna samooskrbnost. Prav tako nas ogroža energetska nestabilnost. In pa čedalje večja politična razklanost znotraj Slovenije.

Naša prihodnost in Dobra država

Povečevanja izdatkov za obrambo ne podpirajo. Glede načrtovanih investicij so zapisali, da v kolikor gre za podpisane zavezujoče pogodbe in obveznosti Republike Slovenije, je dogovorjeno in podpisano treba izpeljati. Vsekakor pa zagovarjajo revizijo vseh pogodb in javnih naročil, ki so do njih pripeljala. So proti vrnitvi naborništva, podpirajo pa krepitev civilne zaščite. Glede menjav ključnih ljudi v varnostnih strukturah pa so jasni: Da, menjali bi, pri čemer bi bila ključna kriterija strokovnost in izkušnje. Glavne grožnje Sloveniji so razdelili na tiste, ki ji pretijo od znotraj, in tiste od zunaj. Med notranjimi so našteli pomanjkanje strategije za odpornost, v odnosu do ozemeljskih teženj drugih držav, klimatskih sprememb in samooskrbe. Med zunanjimi pa stabilnost evropske integracije in njenih ključnih temeljev, ki so solidarnost, človekove pravice, človekovo dostojanstvo, svoboda in vladavina prava.

NSi

V stranki, katere predsednik je aktualni obrambni minister, želijo obrambne izdatke do leta 2024 dvigniti na 1,5 odstotka BDP. Izpeljali bodo tudi vse trenutno načrtovane investicije v vojsko. Na varnost pri nas vplivajo vojne in nestabilnosti v naši strateški soseščini in mednarodnem okolju, so navedli. Na vprašanje glede naborniškega sistema pa so odgovorili, da "po spremembah zakonodaje, ki so prinesle izboljšanje položaja vojaka, ob napovedanih investicijah in z novim konceptom prostovoljnega služenja vojaškega roka so se v tem mandatu že začeli izboljševati kadrovski trendi v Slovenski vojski, s čimer želimo nadaljevati". Nadgraditi želijo koncept strateške rezerve in splošno obrambno pripravljenost dvigniti z usposobitvijo večjega števila državljank in državljanov z vojaškimi tabori, prostovoljnim služenjem vojaškega roka in s pogodbeno rezervo Slovenske vojske. Menjav na ključnih mestih v varnostnih strukturah ne načrtujejo.

Piratska stranka Slovenije

Ne podpirajo povečanja izdatkov za obrambo, predvidene investicije v oklepna vozila pa bodo ustavili, napovedujejo. Tudi vrnitve naborniškega sistema ne podpirajo. Največjo nevarnost za prebivalce Slovenije namreč vidijo v trenutni vladi. Ljudi na ključnih mestih v varnostnih strukturah pa bi zamenjali, "vendar po popolnoma strokovnem merilu". "Pirati bi se odrekli lastnemu imenovanju novih ljudi ter odločitev prepustili svetom, sestavljenim iz ustreznih strokovnjakov in predstavnikov javnosti," so navedli.

Povežimo Slovenijo

Ugotavljajo, da je Slovenija vojaško varna država tudi zaradi članstva v Natu, zato je treba izpolniti zaveze Natu. Članstvo v Natu pa lahko izkoristimo tudi za razvoj nišnih in maloštevilnih, a na ravni zavezništva in svetovni ravni elitnih enot, menijo. Pri investicijah za obrambo je smiselno slediti širšim ciljem, npr. z nabavo helikopterjev za večstransko uporabo, nabavo večplastno uporabnih vlečnih vozil. Vse investicije morajo biti v skladu z zastavljenimi cilji in obveznostmi do Nata, hkrati pa racionalne in transparentne. Če temu ustrezajo, jih ne bi ustavili, so pa o tem pripravljeni odpreti široko strokovno in politično razpravo. Trenutno je treba zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje profesionalne vojske. So pa za široko razpravo o možnosti naborniškega sistema. Kdor prevzema odgovornost za vodenje, mora prevzeti odgovornost tudi za kadrovanje, menijo. Njihovo načelo pa je: "Sodimo dejanja po rezultatih in izbirajmo najboljše."

SAB

Za boljšo lastno zaščito si bodo prizadevali za vzpostavitev EU vojske. Podpirajo stabilen obrambno-varnostni sistem, ki bo v službi državljank in državljanov, bo pripravljen na izzive sodobnega sveta ter bo podpiral miroljubno politiko. Pri nabavi opreme za obrambno-varnostni sistem bodo transparentni, racionalni in učinkoviti, obljubljajo. Nabave bodo najprej usmerjene v opremo, ki jo potrebujemo za zaščito Slovenije in prebivalcev, šele nato v opremo, potrebno za druge misije, so navedli. Prednost bodo dali sredstvom in opremi, ki zagotavljajo dvojno uporabnost (npr. helikopterji, primerni tudi za reševanje iz gora, nabava letala za gašenje ...). Kruta realnost vojne je globoko posegla tudi v globalne cene energentov in oskrbo s hrano - zato mora Slovenija v svojih dejanjih ravnati odgovorno in spodbujati pogajanja, ne stopnjevanj konflikta ter si prizadevati za samooskrbo in samozadostnost na prizadetih področjih. Glede naborništva niso odgovorili. Navedli so le, da je najcenejši in najučinkovitejši sistem obrambne zaščite trenutno članstvo v Natu, menijo. Za SAB je pri kadrovanju ključna kompetentnost in strokovnost, ne pa strankarska izkaznica, so zagotovili.

SD

Smiselno se jim zdi razmisliti o postopnem povečevanju izdatkov za obrambo in varnost do največ dveh odstotkov BDP. Dinamika bi bila odvisna tudi od drugih potreb in prioritet Slovenije. Cilj pa je zagotovitev opreme za učinkovito delo. Opremljanje prve bataljonske bojne skupine že poteka in je tudi potrebno. Aktualne razmere pa nakazujejo, da bi bilo bolj smiselno sile in sredstva za ustanovitev druge preusmeriti v kibernetsko in zračno obrambo kakor tudi v krepitev odpornosti proti hibridnim grožnjam. Na nacionalno varnost vplivajo nekatere sodobne grožnje, tudi če se te ne pojavljajo neposredno na ozemlju Slovenije - našteli so hibridne grožnje, informacijsko-kibernetske grožnje, terorizem in nasilni ekstremizem, organizirane oblike kriminala itd. Kriza v Ukrajini je pokazala, kako hitro se lahko varnostna situacija spremeni in kako ranljive so posamezne države v globalni ekonomiji. Zelo hitro lahko pride do destabilizacije razmer na zahodnem Balkanu, ki bi trenutno situacijo samo še poslabšale. Ponovna uvedba naborniškega sistema zanje ni rešitev. Vse zaposlene na ključnih mestih v varnostnih strukturah, ki ne izpolnjujejo splošnih in strokovnih kriterijev za zasedbo delovnih mest ter ne izpolnjujejo kriterijev profesionalne etike, pa je treba zamenjati, menijo.

SDS

Spomnili so, da je v zadnjih dveh letih SV z dvigom sredstev naredila viden napredek. Cilj je, da Slovenija do leta 2024 obrambne izdatke dvigne na 1,5 odstotka BDP, v naslednjih letih pa na dva odstotka. Z načrtovanimi investicijami bodo nadaljevali. Dosledno uresničevanje strateških ciljev na področju obrambe, zapisanih v strateških in drugih dokumentih, kot tudi zaveze večnacionalnim sistemom kolektivne obrambe in varnosti v okviru Nata, EU in OZN, nam nalagajo, da vojsko ustrezno opremimo, dodajajo. Izpostavljajo, da ima vojska tudi veliko vlogo pri odpornosti sistema pred naravnimi in drugimi nesrečami. Krepitev obrambne moči države in še posebej zmogljivosti nacionalnega sistema kibernetske obrambe je v teh časih vitalnega pomena, menijo. Zavzemajo se za vrnitev naborništva, če bi razmere v SV pokazale, da kadrov ni dovolj. Naborniški modeli, ki jih imajo nekatere druge države, so se pokazali za zelo uspešne. Vodenje obrambno-varnostnih služb pa po njihovem ne sme postati orodje v rokah politike ter orodje za kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vodje obrambno-varnostnih služb morajo delo opravljati skladno z ustavo, zakonodajo, strokovno, odgovorno, verodostojno in z zagotavljanjem varnosti. Na ključnih mestih morajo biti najsposobnejši ljudje, so navedli.

SNS

Najprej je treba spremeniti koncept obrambe in šele potem zagotoviti ustrezna finančna sredstva, menijo. Glede investicij pa navajajo, da je "sistem investicij" potrjen v državnem zboru in to je dejstvo. Največja grožnja Sloveniji preti s strani Nata, "saj bo zaradi ameriškega izsiljevanja Slovenija plačevala bistveno višje cene za energente, hrano, industrijske proizvode," menijo. Ceno pa bo diktirala Amerika. Absolutno se zavzemajo za ponovno uvedbo naborniškega sistema, prav tako bi zamenjali ljudi na ključnih mestih v varnostnih strukturah.

Vesna

Povečevanje izdatkov za obrambo podpirajo, saj to niso le izdatki za SV. Razviti moramo moderen sistem pomoči in reševanja ob in po naravnih nesrečah, v vojski razviti številčno močne medicinske enote in investirati v sistem prehrambene in energetske varnosti, so prepričani. V skladu s tem bodo temeljito prevetrili načrte investicij v SV. Za naborništvo niso. Grožnjo pa vidijo v nizki stopnji samooskrbe s hrano, v sposobnosti zdravstvenega sistema za spopad s hudo epidemijo, v naraščajočem socialnem razslojevanju in pomanjkanju solidarnosti, v možnostih kibernetskih napadov, v stopnji korupcije in kriminala. Menjave zadnje vlade v varnostnih strukturah so temeljile na političnem ključu, zato bi kadre zamenjali. Dodajajo, da mora politika najti način, da se umakne iz vplivanja na policijo in SV ob hkrati zagotovljenem strogem nadzoru nad njunim delovanjem. Delovanje Sove je bolj vezano na napotke vlade, a mora biti podvrženo strogemu nadzoru DZ, menijo.

Zavezništvo osvobodimo Slovenijo/Gibanje Zedinjena Slovenija

Podpirajo povečevanje izdatkov za obrambo. "Zavezani smo k dvoodstotnemu deležu BDP za obrambo in to čim prej oz. v naslednjem proračunu," so navedli. Okvirno, "kot manjši del prepotrebnega vlaganja v SV", podpirajo tudi vlaganje, kot ga je zastavila aktualna vlada. Ponovno bi evaluirali nakup transportnega letala, ne z vidika same nabave, ampak z vidika modela letala. So pa odločno proti nabavi oklepnikov Boxer 8x8. "Gre za izredno draga, torej precenjena vozila, z drago logistiko. Absolutno škodljiv nakup. Zagovarjamo nabavo drugega modela oklepnika," so dodali. Grožnjo Sloveniji vidijo zlasti s strani islamskih fundamentalistov doma, iz sosednjih držav ter iz BiH. "Večkrat smo prejeli javne grožnje o vojaški intervenciji tudi s strani Hrvaške. Obstaja pa tudi nevarnost, da se ukrajinski konflikt razširi," menijo. Za naborništvo se zaenkrat ne zavzemajo, ga pa ne izključujejo. Glede kadrov pa menijo, da "vse te strukture potrebujejo reorganizacijo torej tudi profesionalno strokovno vodstvo, ki bo politično nevezano in bo služilo le interesom države in naroda".

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Na vprašanja niso odgovorile stranke oziroma liste DeSUS, Gibanje zdrava družba in Za ljudstvo Slovenije.