Slovenske medbančne obrestne mere (SITIBOR) na dan 29. novembra 2004

Ljubljana, 29. novembra - Z dogovorom o oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer in dogovorom o izračunavanju in objavljanju slovenskih medbančih obrestnih mer Reuters za Združenje bank Slovenije - GIZ objavlja povprečje medbančnih obrestnih mer za dane vezane depozite v tolarjih naslednjih ročnosti, ki velja za dan 29. novembra 2004.

SLOVENSKE MEDBANČNE OBRESTNE MERE (SITIBOR)

ROČNOSTI    OBRESTNA MERA
------------------------------
O/N       3,93
SW       4,00
2W       4,01
1M       4,05
2M       4,01
3M       4,05
6M       4,03
9M       4,00
1Y       4,00
------------------------------

legenda:
SITIBORO/N - preko noči oz. 1 dan
SITIBORSW - 1 teden
SITIBOR2W - 2 tedna
SITIBOR1M - 1 mesec
SITIBOR2M - 2 meseca
SITIBOR3M - 3 mesece
SITIBOR6M - 6 mesecev
SITIBOR9M - 9 mesecev
SITIBOR1Y - 1 leto

SITIBOR se izračuna vsak delavni dan ob 11. uri kot povprečna obrestna mera za vsako navedeno ročnost danih medbančnih depozitov, na podlagi kotacij osmih bank na njihove Reuters IDN strani v vrstnem redu, ki ga določi ZBS, SITIBOR se izračuna iz srednjih dveh kvartilov za vsako ročnost posebej kot navadna aritmetična sredina.

sek/sek
© STA, 2004