Slovenske medbančne obrestne mere (SITIBOR) na dan 26. november 2004

Ljubljana, 26. novembra - Z dogovorom o oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer Združenje Bank Slovenije - GIZ objavlja povprečje medbančnih obrestnih mer za prejete nezavarovane bančne depozite v tolarjih naslednjih ročnosti, ki velja za dan 26. novembra 2004.

SLOVENSKE MEDBANČNE OBRESTNE MERE (SITIBOR)

ROČNOSTI    OBRESTNA MERA
------------------------------
O/N       3,68
SW       4,00
2W       4,01
1M       4,05
2M       4,01
3M       4,05
6M       4,04
9M       4,00
1Y       4,00
------------------------------

legenda:
SITIBORO/N - preko noči oz. 1 dan
SITIBORSW - 1 teden
SITIBOR2W - 2 tedna
SITIBOR1M - 1 mesec
SITIBOR2M - 2 meseca
SITIBOR3M - 3 mesece
SITIBOR6M - 6 mesecev
SITIBOR9M - 9 mesecev
SITIBOR1Y - 1 leto

SITIBOR je aritmetična sredina srednjih dveh četrtin kotacij rangiranih po velikosti za obrestne mere medbančnih nezavarovanih depozitov, ki jih kotira osem največjih slovenskih bank vsak dan ob 11. uri.

kk/kk
© STA, 2004