Obrestne mere na medbančnem denarnem trgu

Ljubljana, 26. novembra - Obrestne mere na medbančnem denarnem trgu na dan 25. november 2004.

               obseg      letna
              transakcij    obrestna
              v mio SIT     mera v %
---------------------------------------------------------
obrestna mera za depozit  15.500       3,73
čez noč (SIONIA)
---------------------------------------------------------
povprečna ponderirana
obrestna mera do 30 dni*  19.350       3,7
---------------------------------------------------------
* obrestna mera se uporablja pri izračunu davčne osnove na podlagi 19. člena zakona o
davku od dobička pravnih oseb.
kk/kk
© STA, 2004