STA

Ljubljana, 25. novembra - Slovenska tiskovna agencija d.o.o.

           direktor: Igor Vezovnik
             Tivolska 50
             1000 LJUBLJANA
              Slovenija
           Telefon: 386 1 24 10 100
           Telefax: 386 1 43 42 970
            DNEVNI SERVIS STA
        odgovorna urednica: Tadeja Šergan
            Leto: 14, št. 330
            Četrtek, 25. novembra 2004

SERVIS SLOVENSKE TISKOVNE AGENCIJE LAHKO UPORABLJAJO LE NAROČNIKI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO. NI DOVOLJENO RAZMNOŽEVANJE PO DELIH IN V CELOTI TER POSREDOVANJE DRUGIM, KI NIMAJO POGODBE Z STA, PRAV TAKO NI DOVOLJENO POSREDOVATI SERVISA STA, NE V CELOTI NE V DELIH, V OMREŽJA ZA PRENOS PODATKOV BREZ USTREZNE POGODBE.

sys/sys
© STA, 2004