Obrestne mere na medbančnem denarnem trgu

Ljubljana, 19. novembra - Obrestne mere na medbančnem denarnem trgu na dan 18. november 2004.

               obseg      letna
              transakcij    obrestna
              v mio SIT     mera v %
---------------------------------------------------------
obrestna mera za depozit   6.000       3,65
čez noč (SIONIA)
---------------------------------------------------------
povprečna ponderirana
obrestna mera do 30 dni*  10.950       3,7
---------------------------------------------------------
* obrestna mera se uporablja pri izračunu davčne osnove na podlagi 19. člena zakona o
davku od dobička pravnih oseb.
mva/mva
© STA, 2004