Obrestne mere na medbančnem denarnem trgu

Ljubljana, 11. novembra - Obrestne mere na medbančnem denarnem trgu na dan 10. november 2004.

               obseg      letna
              transakcij    obrestna
              v mio SIT     mera v %
---------------------------------------------------------
obrestna mera za depozit   6.800       3,62
čez noč (SIONIA)
---------------------------------------------------------
povprečna ponderirana
obrestna mera do 30 dni*  13.650       3,6
---------------------------------------------------------
* obrestna mera se uporablja pri izračunu davčne osnove na podlagi 19. člena zakona o
davku od dobička pravnih oseb.
mva/mva
© STA, 2004