Obrestne mere na medbančnem denarnem trgu

Ljubljana, 10. novembra - Obrestne mere na medbančnem denarnem trgu na dan 9. november 2004.

               obseg      letna
              transakcij    obrestna
              v mio SIT     mera v %
---------------------------------------------------------
obrestna mera za depozit   4.000       3,61
čez noč (SIONIA)
---------------------------------------------------------
povprečna ponderirana
obrestna mera do 30 dni*   9.350       3,6
---------------------------------------------------------
* obrestna mera se uporablja pri izračunu davčne osnove na podlagi 19. člena zakona o
davku od dobička pravnih oseb.
mva/mva
© STA, 2004